Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

TPHCM: Thu ngân sách 11 tháng ước đạt 273 ngàn tỷ đồng

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 11 tháng ước thực hiện 272,849 tỷ đồng, đạt 91.47% dự toán, tăng 10.04% so cùng kỳ.

Trong đó thu nội địa 169,233 tỷ đồng, đạt 95.29% dự toán, tăng 18.71% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 12,616 tỷ đồng, đạt 69.32% dự toán, giảm 40.90% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 91,000 tỷ đồng, đạt 88.78% dự toán, tăng 8.25% so cùng kỳ.

Thu từ doanh nghiệp nhà nước chiếm 16.58% tổng thu nội địa, tăng 7.25% so cùng kỳ. Trong đó: Nhà nước trung ương ước thực hiện 15,488 tỷ đồng, đạt 76.79% dự toán, giảm 3.47% so cùng kỳ; Nhà nước địa phương ước thực hiện 12,575 tỷ đồng, đạt 99.41% dự toán, tăng 24.25% so cùng kỳ. Thu từ khu vực ngoài nhà nước 40,558 tỷ đồng, tăng 25.95% so cùng kỳ. Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài 44,749 tỷ đồng, tăng 21.4% so cùng kỳ. Thu khác 55,863 tỷ đồng, đạt 97.87% dự toán; trong đó thuế thu nhập cá nhân 22,179 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 11,171 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước địa phương 11 tháng ước đạt 66,287 tỷ đồng, đạt 103.9% dự toán, tăng 16.13% so cùng kỳ năm 2015.

Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 11 tháng ước thực hiện 46,044 tỷ đồng, đạt 72.17% dự toán, tăng 0.43% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 21,098 tỷ đồng, đạt 79.48% dự toán, tăng 0.92% so cùng kỳ. Chi thường xuyên 24,641 tỷ đồng, đạt 71.15% dự toán, tăng 5.15% so cùng kỳ; trong đó, chi sự nghiệp kinh tế 3,036 tỷ đồng, đạt 61.95% dự toán, tăng 14.49%; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 6,916 tỷ đồng, đạt 75.3% dự toán, tăng 2.61%; chi sự nghiệp y tế 2,659 tỷ đồng, đạt 99.51% dự toán, giảm 6.1%; chi quản lý hành chính 4,308 tỷ đồng, đạt 83.91% dự toán./.

Từ khóa: ngân sách nhà nước, bội thu, bội chi

TPHCM: Thu ngân sách 11 tháng ước đạt 273 ngàn tỷ đồng

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 11 tháng ước thực hiện 272,849 tỷ đồng, đạt 91.47% dự toán, tăng 10.04% so cùng kỳ.

Trong đó thu nội địa 169,233 tỷ đồng, đạt 95.29% dự toán, tăng 18.71% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 12,616 tỷ đồng, đạt 69.32% dự toán, giảm 40.90% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 91,000 tỷ đồng, đạt 88.78% dự toán, tăng 8.25% so cùng kỳ.

Thu từ doanh nghiệp nhà nước chiếm 16.58% tổng thu nội địa, tăng 7.25% so cùng kỳ. Trong đó: Nhà nước trung ương ước thực hiện 15,488 tỷ đồng, đạt 76.79% dự toán, giảm 3.47% so cùng kỳ; Nhà nước địa phương ước thực hiện 12,575 tỷ đồng, đạt 99.41% dự toán, tăng 24.25% so cùng kỳ. Thu từ khu vực ngoài nhà nước 40,558 tỷ đồng, tăng 25.95% so cùng kỳ. Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài 44,749 tỷ đồng, tăng 21.4% so cùng kỳ. Thu khác 55,863 tỷ đồng, đạt 97.87% dự toán; trong đó thuế thu nhập cá nhân 22,179 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 11,171 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước địa phương 11 tháng ước đạt 66,287 tỷ đồng, đạt 103.9% dự toán, tăng 16.13% so cùng kỳ năm 2015.

Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 11 tháng ước thực hiện 46,044 tỷ đồng, đạt 72.17% dự toán, tăng 0.43% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 21,098 tỷ đồng, đạt 79.48% dự toán, tăng 0.92% so cùng kỳ. Chi thường xuyên 24,641 tỷ đồng, đạt 71.15% dự toán, tăng 5.15% so cùng kỳ; trong đó, chi sự nghiệp kinh tế 3,036 tỷ đồng, đạt 61.95% dự toán, tăng 14.49%; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 6,916 tỷ đồng, đạt 75.3% dự toán, tăng 2.61%; chi sự nghiệp y tế 2,659 tỷ đồng, đạt 99.51% dự toán, giảm 6.1%; chi quản lý hành chính 4,308 tỷ đồng, đạt 83.91% dự toán./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán