Nguyên Khôi

“Life is short. Smile while you still have teeth.” ― Mallory Hopkins

Tự tin chính sách

Để cơ chế chính sách thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lòng tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đòi hỏi nó phải được ban hành dựa trên chính sự tự tin của cơ quan quản lý nhà nước.

Hãy trả lại chức năng quản lý tác nghiệp tín dụng ngoại tệ cho hệ thống ngân hàng thương mại và cần tập trung vào mục tiêu quan trọng hàng đầu hiện nay là ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát hiệu quả. Ảnh: KINH LUÂN

Điều này cần xuất phát từ những căn cứ đã được kiểm nghiệm, đúc kết cả về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu hiệu quả dài hạn, góp phần xác lập hành lang pháp lý ổn định, trả lại quyền chủ động cho thị trường, tự vận hành, dự đoán và ứng xử linh hoạt theo tín hiệu quan hệ cung - cầu.

Tuy nhiên, Thông tư 31/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định về cho vay ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mới đây cần bàn thêm một số vấn đề.

Cụ thể, Thông tư 31/2016 quy định: “Cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Quy định này được thực hiện đến hết ngày 31-12-2017”.

Điều đó có nghĩa là hoạt động cho vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán trong nước mà người vay phải bán lại ngoại tệ cho tổ chức tín dụng có thể được kéo dài đến hết năm 2017 thay vì sẽ chấm dứt từ 1-1-2017 như quy định hiện hành. Và như vậy, các doanh nghiệp có thể tạm yên tâm từ đây đến thời điểm 31-12-2017, nhưng sau đó thì chưa thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra...

http://www.thesaigontimes.vn/154206/Tu-tin-chinh-sach.html

Từ khóa: lãi suất, tỷ giá

Tự tin chính sách

Để cơ chế chính sách thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lòng tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đòi hỏi nó phải được ban hành dựa trên chính sự tự tin của cơ quan quản lý nhà nước.

Hãy trả lại chức năng quản lý tác nghiệp tín dụng ngoại tệ cho hệ thống ngân hàng thương mại và cần tập trung vào mục tiêu quan trọng hàng đầu hiện nay là ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát hiệu quả. Ảnh: KINH LUÂN

Điều này cần xuất phát từ những căn cứ đã được kiểm nghiệm, đúc kết cả về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu hiệu quả dài hạn, góp phần xác lập hành lang pháp lý ổn định, trả lại quyền chủ động cho thị trường, tự vận hành, dự đoán và ứng xử linh hoạt theo tín hiệu quan hệ cung - cầu.

Tuy nhiên, Thông tư 31/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định về cho vay ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mới đây cần bàn thêm một số vấn đề.

Cụ thể, Thông tư 31/2016 quy định: “Cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Quy định này được thực hiện đến hết ngày 31-12-2017”.

Điều đó có nghĩa là hoạt động cho vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán trong nước mà người vay phải bán lại ngoại tệ cho tổ chức tín dụng có thể được kéo dài đến hết năm 2017 thay vì sẽ chấm dứt từ 1-1-2017 như quy định hiện hành. Và như vậy, các doanh nghiệp có thể tạm yên tâm từ đây đến thời điểm 31-12-2017, nhưng sau đó thì chưa thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra...

http://www.thesaigontimes.vn/154206/Tu-tin-chinh-sach.html

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán