Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

UIC: Kế hoạch lãi trước thuế quý 4 hơn 9 tỷ đồng

CTCP Đầu tư phát triển Nhà & Đô thị Idico (HOSE: UIC) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2016 và phương án thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty lên kế hoạch tổng giá trị sản xuất doanh nghiệp đạt gần 620 tỷ đồng trong qúy 4. Theo đó, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 573 tỷ đồng và 9 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư, UIC đẩy mạnh tổng giá trị đầu tư 3 tháng cuối năm lên 12 tỷ đồng. Dù vẫn còn xa so với kế hoạch, nhưng khoản mục đầu tư phát triển đã được chú trọng hơn, tổng giá trị cả năm sẽ gấp 4 lần năm 2015 nếu hoàn thành chỉ tiêu đặt ra cho quý 4.

Kế hoạch SXKD quý IV/2016
Đơn vị tính: tỷ đồng

Ngoài ra, UIC còn thông qua phương án thoái vốn đầu tư bằng cách bán công khai ra thị trường và bán cho Công ty mẹ.

Điểm qua 9 tháng đầu năm, khoản mục doanh thu và thu nhập khác đạt gần 1,655 tỷ đồng, thực hiện 82% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 37 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch năm 3%. Riêng khoản đầu tư phát triển chỉ đạt 2.7 tỷ đồng, kết quả này vẫn còn xa so với con số kế hoạch 83 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

20161124_20161124 - UIC - CBTT tinh hinh thuc hien 9 thang dau nam va uoc thuc hien nam 2016.pdf

Từ khóa: UIC, quý IV

UIC: Kế hoạch lãi trước thuế quý 4 hơn 9 tỷ đồng

CTCP Đầu tư phát triển Nhà & Đô thị Idico (HOSE: UIC) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2016 và phương án thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty lên kế hoạch tổng giá trị sản xuất doanh nghiệp đạt gần 620 tỷ đồng trong qúy 4. Theo đó, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 573 tỷ đồng và 9 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư, UIC đẩy mạnh tổng giá trị đầu tư 3 tháng cuối năm lên 12 tỷ đồng. Dù vẫn còn xa so với kế hoạch, nhưng khoản mục đầu tư phát triển đã được chú trọng hơn, tổng giá trị cả năm sẽ gấp 4 lần năm 2015 nếu hoàn thành chỉ tiêu đặt ra cho quý 4.

Kế hoạch SXKD quý IV/2016
Đơn vị tính: tỷ đồng

Ngoài ra, UIC còn thông qua phương án thoái vốn đầu tư bằng cách bán công khai ra thị trường và bán cho Công ty mẹ.

Điểm qua 9 tháng đầu năm, khoản mục doanh thu và thu nhập khác đạt gần 1,655 tỷ đồng, thực hiện 82% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 37 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch năm 3%. Riêng khoản đầu tư phát triển chỉ đạt 2.7 tỷ đồng, kết quả này vẫn còn xa so với con số kế hoạch 83 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

20161124_20161124 - UIC - CBTT tinh hinh thuc hien 9 thang dau nam va uoc thuc hien nam 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • UIC 35.1 -0.3 -0.85% 690

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • C69 1.1 2.13 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • MPT 1.71 4.55 - 7.6
 • HVA 0.01 0.11 - 12.7
 • VMI 2.7 4.74 - 4.4
 • PSE 1.84 5.24 - 11.6
 • CTT 1.59 3.27 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán