Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Vay 77 triệu USD vốn ODA từ Hàn Quốc cho dự án môi trường

Triển khai huy động nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc, ngày 24/11/2016, Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Ông Hong Young-Pyo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định vay cho Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu” với trị giá 77 triệu Đôla Mỹ.

* Hàn Quốc dự kiến dành cho Việt Nam 1,5 tỷ USD vốn vay ODA

* Hàn Quốc và “làn sóng” đầu tư thứ ba vào Việt Nam

Được biết, khi đi vào hoạt động dự án được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ hỗ trợ nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt, công nghiệp cho nhân dân các địa phương thuộc địa bàn dự án.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc - Ông Hong Young - Pyo tin tưởng Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu” sẽ góp phần ngăn mặn, phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp, góp phần ứng phó kịp thời tình trạng nước biển dâng, hạn chế hạn hán, lũ lụt và biến đổi khí hậu.

Được biết, đây là thương vụ đầu tiên trong lĩnh vực thủy lợi mà Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam. Theo đó, việc ký kết Hiệp định vay Hàn Quốc cho Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu” tiếp tục là minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa hai nước, hai Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc.

Đây là Hiệp định vay cụ thể thuộc khuôn khổ Hiệp định khung trị giá 1.2 tỷ USD cho giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, Hàn Quốc tài trợ cho Việt Nam một số dự án trong nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, y tế, cấp thoát nước, giáo dục... Điển hình là một số dự án như Dự án Xây dựng cầu Thịnh Long, Dự án Xây dựng đường nối cầu Vàm Cống, Xây dựng trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020, Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu, An Giang, Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần, Trà Vinh... Nhiều dự án sử dụng nguồn vốn vay Hàn Quốc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả, góp phần hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Thông tin thêm, quy mô đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam đã vượt qua các đối thủ trong những năm qua. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong hai năm 2014 - 2015, Hàn Quốc đã chính thức vượt qua Nhật Bản trở thành quán quân đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất cả về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư trong số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với khoảng 50 tỷ USD, 5,593 dự án.

Tính đến nay, doanh nghiệp FDI Hàn Quốc đã đầu tư vào 19 lĩnh vực, chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (35 tỷ USD), kinh doanh bất động sản (8.2 tỷ USD), xây dựng (2.7 tỷ USD). Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào 52 tỉnh/thành phố của Việt Nam, lớn nhất là Bắc Ninh (gần 6.2 tỷ USD), Hà Nội (5.8 tỷ USD),  Đồng Nai (5.5 tỷ USD), Hải Phòng (5.4 tỷ USD),Thái Nguyên (5 tỷ USD)./.

Từ khóa: vốn ODA từ Hàn Quốc, Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai

Vay 77 triệu USD vốn ODA từ Hàn Quốc cho dự án môi trường

Triển khai huy động nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc, ngày 24/11/2016, Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Ông Hong Young-Pyo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định vay cho Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu” với trị giá 77 triệu Đôla Mỹ.

* Hàn Quốc dự kiến dành cho Việt Nam 1,5 tỷ USD vốn vay ODA

* Hàn Quốc và “làn sóng” đầu tư thứ ba vào Việt Nam

Được biết, khi đi vào hoạt động dự án được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ hỗ trợ nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt, công nghiệp cho nhân dân các địa phương thuộc địa bàn dự án.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc - Ông Hong Young - Pyo tin tưởng Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu” sẽ góp phần ngăn mặn, phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp, góp phần ứng phó kịp thời tình trạng nước biển dâng, hạn chế hạn hán, lũ lụt và biến đổi khí hậu.

Được biết, đây là thương vụ đầu tiên trong lĩnh vực thủy lợi mà Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam. Theo đó, việc ký kết Hiệp định vay Hàn Quốc cho Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu” tiếp tục là minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa hai nước, hai Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc.

Đây là Hiệp định vay cụ thể thuộc khuôn khổ Hiệp định khung trị giá 1.2 tỷ USD cho giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, Hàn Quốc tài trợ cho Việt Nam một số dự án trong nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, y tế, cấp thoát nước, giáo dục... Điển hình là một số dự án như Dự án Xây dựng cầu Thịnh Long, Dự án Xây dựng đường nối cầu Vàm Cống, Xây dựng trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020, Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu, An Giang, Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần, Trà Vinh... Nhiều dự án sử dụng nguồn vốn vay Hàn Quốc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả, góp phần hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Thông tin thêm, quy mô đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam đã vượt qua các đối thủ trong những năm qua. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong hai năm 2014 - 2015, Hàn Quốc đã chính thức vượt qua Nhật Bản trở thành quán quân đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất cả về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư trong số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với khoảng 50 tỷ USD, 5,593 dự án.

Tính đến nay, doanh nghiệp FDI Hàn Quốc đã đầu tư vào 19 lĩnh vực, chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (35 tỷ USD), kinh doanh bất động sản (8.2 tỷ USD), xây dựng (2.7 tỷ USD). Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào 52 tỉnh/thành phố của Việt Nam, lớn nhất là Bắc Ninh (gần 6.2 tỷ USD), Hà Nội (5.8 tỷ USD),  Đồng Nai (5.5 tỷ USD), Hải Phòng (5.4 tỷ USD),Thái Nguyên (5 tỷ USD)./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán