Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

VCSC phát hành 17.2 triệu cp thưởng, tăng vốn điều lệ lên 1,032 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành 17.2 triệu cp thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 20% nhằm tăng vốn điều lệ lên 1,032 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2016 hoặc quý 1/2017 sau khi được UBCK thông qua. Nguồn vốn thực hiện lấy từ LNST chưa phân phối theo BCTC đã được kiểm toán 9 tháng đầu năm của Công ty mẹ tại thời điểm 30/9/2016.

Được biết, vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 860 tỷ đồng, sau khi phát hành vốn điều lệ tăng lên 1,032 tỷ đồng.

Trong năm 2016, VCSC đã 2 lần thực hiện tăng vốn điều lệ, lần 1 vào tháng 2 điều chỉnh tăng lên 525 tỷ đồng và lần 2 vào tháng 8 tăng lên 860 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

068_2016.11.23_b3fd4a1_VCSC_CongVan__NghiQuyetHDQT_T11.2016_HNX.pdf

 

Từ khóa: VCSC, phát hành, cp thưởng, tăng vốn

VCSC phát hành 17.2 triệu cp thưởng, tăng vốn điều lệ lên 1,032 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành 17.2 triệu cp thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 20% nhằm tăng vốn điều lệ lên 1,032 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2016 hoặc quý 1/2017 sau khi được UBCK thông qua. Nguồn vốn thực hiện lấy từ LNST chưa phân phối theo BCTC đã được kiểm toán 9 tháng đầu năm của Công ty mẹ tại thời điểm 30/9/2016.

Được biết, vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 860 tỷ đồng, sau khi phát hành vốn điều lệ tăng lên 1,032 tỷ đồng.

Trong năm 2016, VCSC đã 2 lần thực hiện tăng vốn điều lệ, lần 1 vào tháng 2 điều chỉnh tăng lên 525 tỷ đồng và lần 2 vào tháng 8 tăng lên 860 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

068_2016.11.23_b3fd4a1_VCSC_CongVan__NghiQuyetHDQT_T11.2016_HNX.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VCSC 0.0 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • HKT 1.28 - - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • PPI 0.12 - - (812.5)
 • TV1 1.38 3.15 - 14.9
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • BTT 9.43 17.32 - 14.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán