Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

VGP: Hai vợ chồng Ủy viên HĐQT Nguyễn Đỗ Thanh Phương đã bán 272,830 cp

Trong ngày 18/11/2016, hai Ủy viên HĐQT gồm bà Nguyễn Đỗ Thanh Phương và ông Huỳnh Quang Báu đã bán lần lượt 224,614 cp và 224,614 cp. Sau giao dịch số lượng cổ phiếu hai cổ đông nắm giữ tại CTCP Cảng Rau quả là 0 cp (0%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đỗ Thanh Phương

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

- Mã chứng khoán: VGP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224,614 CP (tỷ lệ 2.84%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 224,614 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 224,614 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 18/11/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Quang Báu

- Mã chứng khoán: VGP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 48,216 CP (tỷ lệ 0.61%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Thanh Phương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 224,614 CP (tỷ lệ 2.84%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 48,216 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 48,216 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 18/11/2016./.

Từ khóa: VGP

VGP: Hai vợ chồng Ủy viên HĐQT Nguyễn Đỗ Thanh Phương đã bán 272,830 cp

Trong ngày 18/11/2016, hai Ủy viên HĐQT gồm bà Nguyễn Đỗ Thanh Phương và ông Huỳnh Quang Báu đã bán lần lượt 224,614 cp và 224,614 cp. Sau giao dịch số lượng cổ phiếu hai cổ đông nắm giữ tại CTCP Cảng Rau quả là 0 cp (0%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đỗ Thanh Phương

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

- Mã chứng khoán: VGP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 224,614 CP (tỷ lệ 2.84%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 224,614 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 224,614 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 18/11/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Quang Báu

- Mã chứng khoán: VGP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 48,216 CP (tỷ lệ 0.61%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Thanh Phương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 224,614 CP (tỷ lệ 2.84%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 48,216 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 48,216 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 18/11/2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VGP 27.0 0.0 0.00% 100

Biến động cổ phiếu29/06 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 2.0 +0.13 +6.99% 16,760,420
 • FLC 7.2 -0.11 -1.51% 14,175,740
 • HQC 3.2 -0.04 -1.23% 9,939,640
 • DLG 4.4 +0.14 +3.33% 5,966,180
 • BID 20.3 +0.35 +1.75% 5,414,500

VS - Index29/06 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán