Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

VIB chốt room ngoại 20.5%, chuẩn bị lên UPCoM vào năm 2017

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VIB tối đa là 20.5% vốn điều lệ.

VIB đã tăng vốn lên 5,644 tỷ đồng, chuẩn bị lên UPCoM vào 2017

VIB: Lãi ròng 9 tháng đầu năm 327 tỷ đồng, tăng trưởng 6%

Trong khi cổ đông chiến lược Commonwealth Bank of Australia đang nắm giữ tới 20% vốn, cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể tăng tỷ lệ nắm giữ tại Ngân hàng này là rất thấp.

Cơ cấu cổ đông của VIB
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2015

Ngày 09/11/2016, VIB vừa hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ lên 5,644 tỷ đồng theo chấp của thuận UBCK Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức tháng 4/2016, cổ đông VIB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 4,850 tỷ đồng lên 5,644 tỷ đồng thông qua việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 16.5%.

Được biết, VIB cũng đang thực hiện việc đăng ký, lưu ký chứng khoán để sẵn sàng giao dịch trên UPCoM vào đầu năm 2017.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 408 tỷ đồng, tăng 10% và bằng 60.5% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế 327 tỷ đồng, tăng 6% so với 9 tháng đầu năm 2015. Tính riêng trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng đạt 84.4 tỷ đồng, tăng trưởng 27%.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, tổng tài sản có của VIB đạt 88,609 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với đầu năm (84,412 tỷ đồng). Huy động vốn đạt 59,779 tỷ đồng, cho vay khách hàng ghi nhận 53,374 tỷ đồng, cùng tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn hơn 690.5 tỷ đồng, giảm 8.6%. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng giảm từ 2.07% xuống 1.54%./.

VIB chốt room ngoại 20.5%, chuẩn bị lên UPCoM vào năm 2017

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VIB tối đa là 20.5% vốn điều lệ.

VIB đã tăng vốn lên 5,644 tỷ đồng, chuẩn bị lên UPCoM vào 2017

VIB: Lãi ròng 9 tháng đầu năm 327 tỷ đồng, tăng trưởng 6%

Trong khi cổ đông chiến lược Commonwealth Bank of Australia đang nắm giữ tới 20% vốn, cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể tăng tỷ lệ nắm giữ tại Ngân hàng này là rất thấp.

Cơ cấu cổ đông của VIB
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2015

Ngày 09/11/2016, VIB vừa hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ lên 5,644 tỷ đồng theo chấp của thuận UBCK Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức tháng 4/2016, cổ đông VIB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 4,850 tỷ đồng lên 5,644 tỷ đồng thông qua việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 16.5%.

Được biết, VIB cũng đang thực hiện việc đăng ký, lưu ký chứng khoán để sẵn sàng giao dịch trên UPCoM vào đầu năm 2017.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 408 tỷ đồng, tăng 10% và bằng 60.5% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế 327 tỷ đồng, tăng 6% so với 9 tháng đầu năm 2015. Tính riêng trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng đạt 84.4 tỷ đồng, tăng trưởng 27%.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, tổng tài sản có của VIB đạt 88,609 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với đầu năm (84,412 tỷ đồng). Huy động vốn đạt 59,779 tỷ đồng, cho vay khách hàng ghi nhận 53,374 tỷ đồng, cùng tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn hơn 690.5 tỷ đồng, giảm 8.6%. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng giảm từ 2.07% xuống 1.54%./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán