Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

VIS: Ông Nguyễn Ngọc Quyết thoái tiếp gần 5% vốn

Ngày 11/11/2016, ông Nguyễn Ngọc Quyết đã bán 2.45 triệu cp (4.98%) của CTCP Thép Việt Ý . Sau giao dịch, ông Quyết còn nắm giữ 2,506,297 cp VIS (5.09%).

VIS: Thương mại Thái Hưng đã mua thành công gần 13 triệu cp 

Cổ phiếu ngành Thép: Vẫn là nhóm ngành hấp dẫn trong ngắn hạn?

Trước đó vào cuối tháng 10/2016, ông Quyết đã bán ra 3.3 triệu cp (6.7%) VIS. Bên cạnh đó, đầu tháng 11/2016, ông Lê Thành Thực cũng bán 4.9 triệu cp của Công ty này, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 6.3% (3.1 triệu cp).

Từ đầu năm đến nay, theo thị trường thép hồi phục và đạt được kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 1, thị giá cổ phiếu VIS đã tăng gấp 3 lần từ vùng giá 6,000 đồng lên 18,000 đồng/cp.

 

Biến động giá cổ phiếu VIS từ đầu năm đến nay

Nguồn: Vietstock Finance
Tài liệu đính kèm:
20161114_20161114 - VIS - Bao cao thay doi ty le so huu NNB - CDL Nguyen Ngoc Quyet.pdf

20161104_20161104 - VIS - Bao cao thay doi ty le so huu CDL Nguyen Ngoc Quyet.pdf

Từ khóa: VIS, Nguyễn Ngọc Quyết

VIS: Ông Nguyễn Ngọc Quyết thoái tiếp gần 5% vốn

Ngày 11/11/2016, ông Nguyễn Ngọc Quyết đã bán 2.45 triệu cp (4.98%) của CTCP Thép Việt Ý . Sau giao dịch, ông Quyết còn nắm giữ 2,506,297 cp VIS (5.09%).

VIS: Thương mại Thái Hưng đã mua thành công gần 13 triệu cp 

Cổ phiếu ngành Thép: Vẫn là nhóm ngành hấp dẫn trong ngắn hạn?

Trước đó vào cuối tháng 10/2016, ông Quyết đã bán ra 3.3 triệu cp (6.7%) VIS. Bên cạnh đó, đầu tháng 11/2016, ông Lê Thành Thực cũng bán 4.9 triệu cp của Công ty này, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 6.3% (3.1 triệu cp).

Từ đầu năm đến nay, theo thị trường thép hồi phục và đạt được kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 1, thị giá cổ phiếu VIS đã tăng gấp 3 lần từ vùng giá 6,000 đồng lên 18,000 đồng/cp.

 

Biến động giá cổ phiếu VIS từ đầu năm đến nay

Nguồn: Vietstock Finance
Tài liệu đính kèm:
20161114_20161114 - VIS - Bao cao thay doi ty le so huu NNB - CDL Nguyen Ngoc Quyet.pdf

20161104_20161104 - VIS - Bao cao thay doi ty le so huu CDL Nguyen Ngoc Quyet.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VIS 21.7 +0.1 +0.23% 227,240

Biến động cổ phiếu26/07 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.6 +0.43 +6.01% 20,768,820
 • VHG 2.2 +0.08 +3.79% 13,231,230
 • DXG 17.8 +1.15 +6.93% 8,128,320
 • HQC 3.4 +0.05 +1.52% 8,079,370
 • OGC 2.5 +0.12 +5.04% 7,721,980

VS - Index26/07 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán