Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

VNM: Hai quỹ ngoại đăng ký thoái hơn 1.8 triệu cp

Trong khoảng thời gian từ 21/11 đến 20/12/2016, Amersham Industries Ltd đăng ký thoái 1.62 triệu cp và The CH/SE Asia Investment Holding PTE Ltd đăng ký thoái hết gần 240,000 cp của CTCP Sữa Việt Nam .

Ở chiều ngược lại, DC Developing Markets Strategies PLC đăng ký mua 700,000 cp VNM trong cùng khoảng thời gian.

Dự kiến sau giao dịch, Amersham Industries Ltd còn nắm giữ hơn 10.3 triệu cp VNM (0.71%), DC Developing Markets Strategies PLC tăng nắm giữ lên hơn 1.2 triệu cp VNM (0.09%).

Tài liệu đính kèm:

VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Amersham Industries ltd

20161117_20161117 - VNM - TB GDCP TCLQ - CH SE Asia Investment Holding pte.pdf

20161117_20161117 - VNM - TB GDCP TCLQ - DC Developing Markets Strategies plc.pdf

Từ khóa: VNM, Amersham Industries Ltd, The CH/SE Asia Investment Holding PTE Ltd, DC Developing Markets Strategies PLC

VNM: Hai quỹ ngoại đăng ký thoái hơn 1.8 triệu cp

Trong khoảng thời gian từ 21/11 đến 20/12/2016, Amersham Industries Ltd đăng ký thoái 1.62 triệu cp và The CH/SE Asia Investment Holding PTE Ltd đăng ký thoái hết gần 240,000 cp của CTCP Sữa Việt Nam .

Ở chiều ngược lại, DC Developing Markets Strategies PLC đăng ký mua 700,000 cp VNM trong cùng khoảng thời gian.

Dự kiến sau giao dịch, Amersham Industries Ltd còn nắm giữ hơn 10.3 triệu cp VNM (0.71%), DC Developing Markets Strategies PLC tăng nắm giữ lên hơn 1.2 triệu cp VNM (0.09%).

Tài liệu đính kèm:

VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Amersham Industries ltd

20161117_20161117 - VNM - TB GDCP TCLQ - CH SE Asia Investment Holding pte.pdf

20161117_20161117 - VNM - TB GDCP TCLQ - DC Developing Markets Strategies plc.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • PLC 27.3 -0.1 -0.36% 8,000
 • VNM 151.4 -0.4 -0.26% 42,890

Biến động cổ phiếu25/07 11:32

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HAI 11.2 +0.35 +3.23% 9,746,000
 • OGC 2.4 -0.11 -4.37% 4,300,210
 • HAR 10.1 -0.60 -5.63% 3,986,290
 • FLC 7.2 +0.05 +0.70% 2,876,140
 • HQC 3.3 -0.02 -0.61% 2,545,960

VS - Index25/07 11:32

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán