Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Vốn đầu tư ngân sách Nhà nước trong tháng 11 tăng 17%

Tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong tháng tiếp tục đạt khá do đang là thời kỳ cao điểm của hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, các công trình đang khẩn trương hoàn thành tiến độ.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2016 ước tính đạt 27,547 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn trung ương 6,675 tỷ đồng, tăng 14%; vốn địa phương 20,872 tỷ đồng, tăng 18%. Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tính đạt 233.6 nghìn tỷ đồng, bằng 88.6% kế hoạch năm và tăng 14.4% so với cùng kỳ năm 2015, gồm có:

Vốn trung ương quản lý đạt 55.2 nghìn tỷ đồng, bằng 84.2% kế hoạch năm và tăng 14.9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 178 nghìn tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015. /.

Từ khóa: vốn đầu tư, ngân sách

Vốn đầu tư ngân sách Nhà nước trong tháng 11 tăng 17%

Tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong tháng tiếp tục đạt khá do đang là thời kỳ cao điểm của hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, các công trình đang khẩn trương hoàn thành tiến độ.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2016 ước tính đạt 27,547 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn trung ương 6,675 tỷ đồng, tăng 14%; vốn địa phương 20,872 tỷ đồng, tăng 18%. Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tính đạt 233.6 nghìn tỷ đồng, bằng 88.6% kế hoạch năm và tăng 14.4% so với cùng kỳ năm 2015, gồm có:

Vốn trung ương quản lý đạt 55.2 nghìn tỷ đồng, bằng 84.2% kế hoạch năm và tăng 14.9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 178 nghìn tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015. /.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán