Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Vốn FDI thực hiện đạt 14.3 tỷ USD trong 11 tháng qua

Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trong 11 tháng qua mặc dù giảm 10.5% so với cùng kỳ năm trước nhưng lượng vốn thực hiện đạt 14.3 tỷ USD, tăng 8.3%.

Cụ thể, trong tháng 11, cả nước có thêm 179 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư. Như vây, trong 11 tháng năm 2016, cả nước có 2,240 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 13.03 tỷ USD, tăng 20.8% về số dự án.

Ngoài ra, còn có 1,075 lượt dự án được tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 5.07 tỷ USD; tăng 55.3% về số dự án nhưng lại giảm 23.9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm, trong 11 tháng năm 2016, nước ta đã thu hút được hơn 18.1 tỷ USD vốn FDI, giảm 10.5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lượng vốn thực hiện trong 11 tháng qua đạt tới 14.3 tỷ USD, tăng 8.3%.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biên chế tạo thu hút được 907 dự án cấp phép mới và 766 lượt dự án tăng vốn, tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt gần 13.42 tỷ USD. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 740.93 triệu USD. Tiếp theo là lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 684.85 triệu USD...

Trong 11 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu (kể cả dầu thô) của khu vực FDI đạt gần 114.08 tỷ USD, tăng 8.6% so với cùng kỳ năm trước. Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu của khu vực này đạt gần 111.98 tỷ USD, tăng 10.3%. Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu của khu vực này trong 11 tháng qua cũng đạt 92.83 tỷ USD, tăng 3.6%./.

Từ khóa: Vốn FDI thực hiện, tổng vốn đăng ký, công nghiệp chế biên chế tạo

Vốn FDI thực hiện đạt 14.3 tỷ USD trong 11 tháng qua

Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trong 11 tháng qua mặc dù giảm 10.5% so với cùng kỳ năm trước nhưng lượng vốn thực hiện đạt 14.3 tỷ USD, tăng 8.3%.

Cụ thể, trong tháng 11, cả nước có thêm 179 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư. Như vây, trong 11 tháng năm 2016, cả nước có 2,240 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 13.03 tỷ USD, tăng 20.8% về số dự án.

Ngoài ra, còn có 1,075 lượt dự án được tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 5.07 tỷ USD; tăng 55.3% về số dự án nhưng lại giảm 23.9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm, trong 11 tháng năm 2016, nước ta đã thu hút được hơn 18.1 tỷ USD vốn FDI, giảm 10.5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lượng vốn thực hiện trong 11 tháng qua đạt tới 14.3 tỷ USD, tăng 8.3%.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biên chế tạo thu hút được 907 dự án cấp phép mới và 766 lượt dự án tăng vốn, tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt gần 13.42 tỷ USD. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 740.93 triệu USD. Tiếp theo là lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 684.85 triệu USD...

Trong 11 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu (kể cả dầu thô) của khu vực FDI đạt gần 114.08 tỷ USD, tăng 8.6% so với cùng kỳ năm trước. Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu của khu vực này đạt gần 111.98 tỷ USD, tăng 10.3%. Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu của khu vực này trong 11 tháng qua cũng đạt 92.83 tỷ USD, tăng 3.6%./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán