Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Vốn huy động ở TPHCM đến đầu tháng 11 đạt 1,739 ngàn tỷ đồng

Theo báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 11 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê, tổng vốn huy động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến đầu tháng 11 đạt 1,739.17 ngàn tỷ đồng, giảm 0.36% so tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 2.27%) và tăng 16.81% so với tháng cùng kỳ. Vốn huy động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần chiếm 54.14% tổng vốn huy động, tăng 15.4% so tháng cùng kỳ.

Trong đó, vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 12.03%, giảm 9.15% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu và ngày càng lớn trong tổng nguồn vốn ở mức 87.97%, tăng 21.55% so tháng cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 53.24% tổng vốn huy động, tăng 15.08% so với tháng cùng kỳ. Đây là bộ phận tiền gửi tương đối ổn định cho thấy niềm tin vào hệ thống ngân hàng cùng với dịch vụ ngân hàng tiện ích là nguyên nhân chính thu hút bộ phận tiền gửi này. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đến đầu tháng 11 đạt 1,410.34 ngàn tỷ đồng, tăng 0.81% so với tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 1.21%); so với tháng 12/2015 tăng 14.18%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây.

Xét riêng dư nợ tín dụng của các Ngân hàng Thương mại cổ phần đạt 778.69 ngàn tỷ đồng, chiếm 55.21% tổng dư nợ, tăng 19.64% so tháng cùng kỳ. Dư nợ bằng ngoại tệ đạt 139.59 ngàn tỷ đồng, chiếm 9.9% tổng dư nợ, giảm 2.31% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 1,270.75 ngàn tỷ đồng, chiếm 90% tổng dư nợ, tăng 23.95% so với tháng cùng kỳ. /.

Từ khóa: vốn huy động, cho vay

Vốn huy động ở TPHCM đến đầu tháng 11 đạt 1,739 ngàn tỷ đồng

Theo báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 11 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê, tổng vốn huy động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến đầu tháng 11 đạt 1,739.17 ngàn tỷ đồng, giảm 0.36% so tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 2.27%) và tăng 16.81% so với tháng cùng kỳ. Vốn huy động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần chiếm 54.14% tổng vốn huy động, tăng 15.4% so tháng cùng kỳ.

Trong đó, vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 12.03%, giảm 9.15% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu và ngày càng lớn trong tổng nguồn vốn ở mức 87.97%, tăng 21.55% so tháng cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 53.24% tổng vốn huy động, tăng 15.08% so với tháng cùng kỳ. Đây là bộ phận tiền gửi tương đối ổn định cho thấy niềm tin vào hệ thống ngân hàng cùng với dịch vụ ngân hàng tiện ích là nguyên nhân chính thu hút bộ phận tiền gửi này. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đến đầu tháng 11 đạt 1,410.34 ngàn tỷ đồng, tăng 0.81% so với tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 1.21%); so với tháng 12/2015 tăng 14.18%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây.

Xét riêng dư nợ tín dụng của các Ngân hàng Thương mại cổ phần đạt 778.69 ngàn tỷ đồng, chiếm 55.21% tổng dư nợ, tăng 19.64% so tháng cùng kỳ. Dư nợ bằng ngoại tệ đạt 139.59 ngàn tỷ đồng, chiếm 9.9% tổng dư nợ, giảm 2.31% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 1,270.75 ngàn tỷ đồng, chiếm 90% tổng dư nợ, tăng 23.95% so với tháng cùng kỳ. /.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán