Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Xe đò tăng giá vé 20-60% trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

Vé xe dịp tết Đinh Dậu 2017 tại Bến xe Miền Đông (BXMĐ) sẽ tăng từ 20 - 60% nhằm bù giá cho chiều xe chạy rỗng, không có khách.

Hành khách đi lại dịp tết tại bến xe Miền Đông

BXMĐ đã công bố kế hoạch phục vụ tết Đinh Dậu 2017 và dự báo sản lượng hành khách thông qua bến trong dịp tết năm nay có thể tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước (khoảng 40.000 – 50.000 khách/ngày). Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 tháng Chạp.

Như thông lệ hằng năm, BXMĐ sẽ bố trí 1 – 2 xe khách xuất bến trong đêm giao thừa để phục vụ những hành khách cuối cùng của năm.

Giá vé xe tăng từ 20 - 60% nhằm bù giá cho xe chạy rỗng, không có khách. Cụ thể các tuyến xe khách áp dụng mức tăng 20-60% như sau:

Các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc

Phụ thu không quá 20% từ ngày 12.12 âm lịch đến hết ngày 16.12 âm lịch (tức từ ngày 9.1.2017 đến ngày 13.1.2017).

Phụ thu không quá 40% từ ngày 17.12 đến hết ngày 19.12 âm lịch (tức từ ngày 14.1.2017 đến hết ngày 16.1.2017) và mùng 1 đến hết mùng 3 Tết (tức từ ngày 28.1.2017 đến ngày 30.1.2017).

Phụ thu không quá 60% từ ngày 20.12 đến hết ngày 30.12 âm lịch (tức từ ngày 17.1.2017 đến ngày 27-1-2017).

Các tuyến từ Phú Yên ra đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum:

Phụ thu không quá 20% từ ngày 12.12 âm lịch đến hết ngày 16.12 âm lịch (tức từ ngày 9.1.2017 đến ngày 13.1.2017).

Phụ thu không quá 40% từ ngày 17.12 đến hết ngày 20.12 âm lịch (tức từ ngày 14.1.2017 đến hết ngày 17.1.2017) và từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết (tức từ ngày 28.1.2017 đến ngày 30.1.2017).

Phụ thu không quá 60% từ ngày 21.12 đến hết ngày 30.12 âm lịch (tức từ ngày 15.1.2017 đến ngày 27.1.2017).

Các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng

Phụ thu không quá 20% từ ngày 15.12 đến hết ngày 19.12 âm lịch (tức từ ngày 12.1.2017 đến ngày 16.1.2017).

Phụ thu không quá 40% từ ngày 20.12 đến hết ngày 23.12 âm lịch (tức từ ngày 17.1.2017 đến hết ngày 20.1.2017) và từ mùng 1 đến hết mùng 4 Tết (tức từ ngày 28.1.2017 đến ngày 31.1.2017).

Phụ thu không quá 60% từ ngày 24.12 đến hết ngày 30.12 âm lịch (tức từ ngày 21.1.2017 đến ngày 27.1.2017).

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận

Phụ thu không quá 20% từ 20.12 đến hết ngày 23.12 âm lịch (tức từ ngày 17.1.2017 đến hết ngày 20.1.2017) và từ mùng 1 đến hết mùng 4 Tết (tức từ ngày 28.1.2017 đến ngày 31.1.2017).

Phụ thu không quá 60% từ ngày 24.12 đến hết ngày 30.12 âm lịch (tức từ ngày 21.1.2017 đến ngày 27.1.2017).

Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phụ thu không quá 40% từ ngày 26.12 đến hết mùng 7 Tết (tức từ 23.1.2017 đến hết ngày 3.2.2017).

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Phước

Phụ thu không quá 40% từ ngày 26.12 đến hết mùng 6 Tết (tức từ 23.1.2017 đến hết ngày 2.2.2017).

Các tuyến thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương

Phụ thu không quá 40% từ ngày 26.12 đến hết mùng 6 Tết (tức từ 23.1.2017 đến hết ngày 2.2.2017).

Riêng khu vực Miền Tây sẽ thực hiện theo kế hoạch của Cty cổ phần Bến xe Miền Tây.

http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/xe-do-tang-gia-ve-2060-trong-dip-tet-dinh-dau-2017-612457.bld

Từ khóa: Tết Đinh Dậu 2017, giá vé, Bến xe Miền Đông

Xe đò tăng giá vé 20-60% trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

Vé xe dịp tết Đinh Dậu 2017 tại Bến xe Miền Đông (BXMĐ) sẽ tăng từ 20 - 60% nhằm bù giá cho chiều xe chạy rỗng, không có khách.

Hành khách đi lại dịp tết tại bến xe Miền Đông

BXMĐ đã công bố kế hoạch phục vụ tết Đinh Dậu 2017 và dự báo sản lượng hành khách thông qua bến trong dịp tết năm nay có thể tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước (khoảng 40.000 – 50.000 khách/ngày). Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 tháng Chạp.

Như thông lệ hằng năm, BXMĐ sẽ bố trí 1 – 2 xe khách xuất bến trong đêm giao thừa để phục vụ những hành khách cuối cùng của năm.

Giá vé xe tăng từ 20 - 60% nhằm bù giá cho xe chạy rỗng, không có khách. Cụ thể các tuyến xe khách áp dụng mức tăng 20-60% như sau:

Các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc

Phụ thu không quá 20% từ ngày 12.12 âm lịch đến hết ngày 16.12 âm lịch (tức từ ngày 9.1.2017 đến ngày 13.1.2017).

Phụ thu không quá 40% từ ngày 17.12 đến hết ngày 19.12 âm lịch (tức từ ngày 14.1.2017 đến hết ngày 16.1.2017) và mùng 1 đến hết mùng 3 Tết (tức từ ngày 28.1.2017 đến ngày 30.1.2017).

Phụ thu không quá 60% từ ngày 20.12 đến hết ngày 30.12 âm lịch (tức từ ngày 17.1.2017 đến ngày 27-1-2017).

Các tuyến từ Phú Yên ra đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum:

Phụ thu không quá 20% từ ngày 12.12 âm lịch đến hết ngày 16.12 âm lịch (tức từ ngày 9.1.2017 đến ngày 13.1.2017).

Phụ thu không quá 40% từ ngày 17.12 đến hết ngày 20.12 âm lịch (tức từ ngày 14.1.2017 đến hết ngày 17.1.2017) và từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết (tức từ ngày 28.1.2017 đến ngày 30.1.2017).

Phụ thu không quá 60% từ ngày 21.12 đến hết ngày 30.12 âm lịch (tức từ ngày 15.1.2017 đến ngày 27.1.2017).

Các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng

Phụ thu không quá 20% từ ngày 15.12 đến hết ngày 19.12 âm lịch (tức từ ngày 12.1.2017 đến ngày 16.1.2017).

Phụ thu không quá 40% từ ngày 20.12 đến hết ngày 23.12 âm lịch (tức từ ngày 17.1.2017 đến hết ngày 20.1.2017) và từ mùng 1 đến hết mùng 4 Tết (tức từ ngày 28.1.2017 đến ngày 31.1.2017).

Phụ thu không quá 60% từ ngày 24.12 đến hết ngày 30.12 âm lịch (tức từ ngày 21.1.2017 đến ngày 27.1.2017).

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận

Phụ thu không quá 20% từ 20.12 đến hết ngày 23.12 âm lịch (tức từ ngày 17.1.2017 đến hết ngày 20.1.2017) và từ mùng 1 đến hết mùng 4 Tết (tức từ ngày 28.1.2017 đến ngày 31.1.2017).

Phụ thu không quá 60% từ ngày 24.12 đến hết ngày 30.12 âm lịch (tức từ ngày 21.1.2017 đến ngày 27.1.2017).

Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phụ thu không quá 40% từ ngày 26.12 đến hết mùng 7 Tết (tức từ 23.1.2017 đến hết ngày 3.2.2017).

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Phước

Phụ thu không quá 40% từ ngày 26.12 đến hết mùng 6 Tết (tức từ 23.1.2017 đến hết ngày 2.2.2017).

Các tuyến thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương

Phụ thu không quá 40% từ ngày 26.12 đến hết mùng 6 Tết (tức từ 23.1.2017 đến hết ngày 2.2.2017).

Riêng khu vực Miền Tây sẽ thực hiện theo kế hoạch của Cty cổ phần Bến xe Miền Tây.

http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/xe-do-tang-gia-ve-2060-trong-dip-tet-dinh-dau-2017-612457.bld

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán