Hoài Xuân

lời nói đi đôi với hành động

Xuất khẩu thủy sản: Doanh nghiệp phải làm theo chuỗi

Việc bảo đảm an toàn thực phẩm chỉ có thể giải quyết được tốt nếu có những biện pháp mang tính đồng bộ từ người quản lý, người sản xuất đến người tiêu dùng...

Các sản phẩm thủy sản, rau quả của Việt Nam và một số nước bị từ chối nhập khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản… thời gian qua chiếm tỉ lệ khá cao.

Tại diễn đàn chính sách thương mại “An toàn vệ sinh thực phẩm: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam” diễn ra ngày 25/11, bà Hoàng Mai Vân Anh, đại diện của Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (Unido) đã đưa ra dẫn chứng cho vấn đề này.

Khảo sát của Unido cho thấy, tỉ lệ từ chối các sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào EU trong giai đoạn 2002-2013 đứng đầu là các nước Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, tổng cộng chiếm tới 40%. Lý do bị từ chối liên quan đến dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng và ô nhiễm vi sinh chiếm tới 26% các vụ bị từ chối hàng nhập khẩu,

Khoảng 30% các vụ từ chối nhập khẩu của Nhật Bản đối với sản phẩm thủy sản từ năm 2002-2013 là từ Việt Nam. Nguyên nhân vẫn là do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và điều kiện/kiểm soát vệ sinh.

Tương tự như mặt hàng thủy sản, dù tỉ lệ bị giữ lại các sản phẩm rau quả có nguồn gốc từ Việt Nam tại các thị trường EU, Nhật Bản, Australia và Mỹ chỉ chiếm 1-3% nhưng những tổn thất về kinh tế là rất lớn.

Thực tế trên cũng được ông Đỗ Kim Lang, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) thừa nhận, xuất khẩu mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, trong đó có trở ngại về quy định khắt khe của các thị trường nhập khẩu. Do quy trình sản xuất Việt Nam còn thiếu sự gắn kết với thị trường, sự gắn kết, hợp tác theo quy trình sản xuất giữa doanh nghiệp-nông dân còn hạn chế… nên nhiều hàng hóa chất lượng không đồng đều, dư lượng kháng sinh, hóa chất còn cao, không đúng tiêu chuẩn.

“Đã có nhiều doanh nghiệp phải nhận lại hàng, thậm chí nhà nhập khẩu còn sang tận Việt Nam để cảnh báo cho các bộ, ngành rằng đang có dấu hiệu hàng hóa bị ngưng nhập khẩu cho đến khi Việt Nam giải quyết được vấn đề dư lượng kháng sinh, hóa chất… Mặt hàng tôm bị trả về do dư lượng kháng sinh vượt ngưỡng thị trường nhập khẩu là một ví dụ”, ông Lang cho hay.

Mỗi doanh nghiệp chỉ cần chọn một phân khúc

Ông Lê Thanh Hòa, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NN&PTNT) khuyến cáo, mỗi thị trường khác nhau sẽ có tiêu chuẩn khác nhau. Do vậy, doanh nghiệp cần lập kế hoạch tổ chức, kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm theo chuỗi thay vì chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng.

“Mỗi doanh nghiệp có thể chọn một phân khúc trong công đoạn sản xuất như cung cấp nguyên liệu, chế biến, hay hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Từ mối liên kết đó, doanh nghiệp sẽ giải quyết được vấn đề xuất khẩu vào các thị trường lớn. Còn nếu riêng rẽ từng doanh nghiệp làm đầy đủ các công đoạn thì sẽ rất khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu chứ chưa nói đến vấn đề vốn, công nghệ”, ông Hòa nhận định.

Vị này còn cho biết thêm, thống kê cho thấy, chỉ có 4% doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có quy trình chế biến đáp ứng quy định của các thị trường lớn, còn lại hầu như doanh nghiệp chưa đáp ứng được.

Ông Đỗ Kim Lang cho rằng, việc bảo đảm an toàn thực phẩm chỉ có thể giải quyết được tốt nếu có những biện pháp mang tính đồng bộ từ người quản lý, người sản xuất đến người tiêu dùng... từ đó thực phẩm tiêu dùng nói chung và xuất khẩu nói riêng của Việt Nam mới có thể có được vị thế vững chắc trên thị trường.

Đề xuất các giải pháp mang tính đồng bộ, ông Đặng Công Hiến, Ban chính sách phát triển thương mại, Viện Nghiên cứu thương mại (Bộ Công Thương) cho rằng, cần phải hoàn thiện khung pháp lý về quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với khu vực và thế giới; đồng thời đẩy mạnh và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và chính sách về an toàn thực phẩm đối với người quản lý, người sản xuất kinh doanh, nhất là chú trọng đến trách nhiệm đạo đức kinh doanh của người sản xuất thực phẩm đối với cộng đồng…

Ngoài ra, việc chủ động nắm bắt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường nhập khẩu cũng như quy định về ghi nhãn mác sản phẩm thực phẩm, quy cách đóng gói cũng là một khâu mà doanh nghiệp không thể bỏ qua.

http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Xuat-khau-thuy-san-Doanh-nghiep-phai-lam-theo-chuoi/292568.vgp

Từ khóa: Xuất khẩu thủy sản, từ chối nhập khẩu, Doanh nghiệp

Xuất khẩu thủy sản: Doanh nghiệp phải làm theo chuỗi

Việc bảo đảm an toàn thực phẩm chỉ có thể giải quyết được tốt nếu có những biện pháp mang tính đồng bộ từ người quản lý, người sản xuất đến người tiêu dùng...

Các sản phẩm thủy sản, rau quả của Việt Nam và một số nước bị từ chối nhập khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản… thời gian qua chiếm tỉ lệ khá cao.

Tại diễn đàn chính sách thương mại “An toàn vệ sinh thực phẩm: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam” diễn ra ngày 25/11, bà Hoàng Mai Vân Anh, đại diện của Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (Unido) đã đưa ra dẫn chứng cho vấn đề này.

Khảo sát của Unido cho thấy, tỉ lệ từ chối các sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào EU trong giai đoạn 2002-2013 đứng đầu là các nước Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, tổng cộng chiếm tới 40%. Lý do bị từ chối liên quan đến dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng và ô nhiễm vi sinh chiếm tới 26% các vụ bị từ chối hàng nhập khẩu,

Khoảng 30% các vụ từ chối nhập khẩu của Nhật Bản đối với sản phẩm thủy sản từ năm 2002-2013 là từ Việt Nam. Nguyên nhân vẫn là do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và điều kiện/kiểm soát vệ sinh.

Tương tự như mặt hàng thủy sản, dù tỉ lệ bị giữ lại các sản phẩm rau quả có nguồn gốc từ Việt Nam tại các thị trường EU, Nhật Bản, Australia và Mỹ chỉ chiếm 1-3% nhưng những tổn thất về kinh tế là rất lớn.

Thực tế trên cũng được ông Đỗ Kim Lang, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) thừa nhận, xuất khẩu mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, trong đó có trở ngại về quy định khắt khe của các thị trường nhập khẩu. Do quy trình sản xuất Việt Nam còn thiếu sự gắn kết với thị trường, sự gắn kết, hợp tác theo quy trình sản xuất giữa doanh nghiệp-nông dân còn hạn chế… nên nhiều hàng hóa chất lượng không đồng đều, dư lượng kháng sinh, hóa chất còn cao, không đúng tiêu chuẩn.

“Đã có nhiều doanh nghiệp phải nhận lại hàng, thậm chí nhà nhập khẩu còn sang tận Việt Nam để cảnh báo cho các bộ, ngành rằng đang có dấu hiệu hàng hóa bị ngưng nhập khẩu cho đến khi Việt Nam giải quyết được vấn đề dư lượng kháng sinh, hóa chất… Mặt hàng tôm bị trả về do dư lượng kháng sinh vượt ngưỡng thị trường nhập khẩu là một ví dụ”, ông Lang cho hay.

Mỗi doanh nghiệp chỉ cần chọn một phân khúc

Ông Lê Thanh Hòa, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NN&PTNT) khuyến cáo, mỗi thị trường khác nhau sẽ có tiêu chuẩn khác nhau. Do vậy, doanh nghiệp cần lập kế hoạch tổ chức, kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm theo chuỗi thay vì chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng.

“Mỗi doanh nghiệp có thể chọn một phân khúc trong công đoạn sản xuất như cung cấp nguyên liệu, chế biến, hay hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Từ mối liên kết đó, doanh nghiệp sẽ giải quyết được vấn đề xuất khẩu vào các thị trường lớn. Còn nếu riêng rẽ từng doanh nghiệp làm đầy đủ các công đoạn thì sẽ rất khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu chứ chưa nói đến vấn đề vốn, công nghệ”, ông Hòa nhận định.

Vị này còn cho biết thêm, thống kê cho thấy, chỉ có 4% doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có quy trình chế biến đáp ứng quy định của các thị trường lớn, còn lại hầu như doanh nghiệp chưa đáp ứng được.

Ông Đỗ Kim Lang cho rằng, việc bảo đảm an toàn thực phẩm chỉ có thể giải quyết được tốt nếu có những biện pháp mang tính đồng bộ từ người quản lý, người sản xuất đến người tiêu dùng... từ đó thực phẩm tiêu dùng nói chung và xuất khẩu nói riêng của Việt Nam mới có thể có được vị thế vững chắc trên thị trường.

Đề xuất các giải pháp mang tính đồng bộ, ông Đặng Công Hiến, Ban chính sách phát triển thương mại, Viện Nghiên cứu thương mại (Bộ Công Thương) cho rằng, cần phải hoàn thiện khung pháp lý về quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với khu vực và thế giới; đồng thời đẩy mạnh và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và chính sách về an toàn thực phẩm đối với người quản lý, người sản xuất kinh doanh, nhất là chú trọng đến trách nhiệm đạo đức kinh doanh của người sản xuất thực phẩm đối với cộng đồng…

Ngoài ra, việc chủ động nắm bắt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường nhập khẩu cũng như quy định về ghi nhãn mác sản phẩm thực phẩm, quy cách đóng gói cũng là một khâu mà doanh nghiệp không thể bỏ qua.

http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Xuat-khau-thuy-san-Doanh-nghiep-phai-lam-theo-chuoi/292568.vgp

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán