Nguyên Phương

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết

Yên Bái: Đề xuất đầu tư dự án thủy điện Hạnh Phúc

UBND tỉnh Yên Bái đưa ra mới đây đã đề xuất đưa thêm dự án thủy điện Hạnh Phúc vào quy hoạch với diện dích xây dựng gần 14 ha.

Theo đề xuất, dự án thuỷ điện Hạnh Phúc trên dòng suối Ngòi Thắt là phụ lưu của Sông Thao, thuộc địa bàn xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Trước đây, dự án này không nằm trong danh mục quy hoạch phát triển thuỷ điện nhỏ tỉnh Yên Bái.

Được biết, dự án nằm trên diện tích đất là 13.8 ha (diện tích chiếm dụng tạm thời là 2.01 ha) trong đó: đất sông suối là 2.09 ha; đất rừng sản xuất là 4.82 ha; đất rừng tự nhiên 6.85 ha. Dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Văn Yên đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt.

Theo UBND tỉnh Yên Bái, việc xây dựng Dự án thuỷ điện Hạnh Phúc không làm ảnh hưởng đến đất quốc phòng, các khu vực quy hoạch cho mục đích quốc phòng - an ninh và các di tích lịch sử, văn hoá trong khu vực; không phải thực hiện di dân, tái định cư.

Như vậy, nếu được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm báo cáo các ngành chức năng của tỉnh, các địa phương để điều chỉnh các quy hoạch khác liên quan cho phù hợp; có phương án thiết chế đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu; thực hiện thủ tục đầu tư và triển khai thự hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật./.

Từ khóa: UBND tỉnh Yên Bái, dự án thủy điện Hạnh Phúc

Yên Bái: Đề xuất đầu tư dự án thủy điện Hạnh Phúc

UBND tỉnh Yên Bái đưa ra mới đây đã đề xuất đưa thêm dự án thủy điện Hạnh Phúc vào quy hoạch với diện dích xây dựng gần 14 ha.

Theo đề xuất, dự án thuỷ điện Hạnh Phúc trên dòng suối Ngòi Thắt là phụ lưu của Sông Thao, thuộc địa bàn xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Trước đây, dự án này không nằm trong danh mục quy hoạch phát triển thuỷ điện nhỏ tỉnh Yên Bái.

Được biết, dự án nằm trên diện tích đất là 13.8 ha (diện tích chiếm dụng tạm thời là 2.01 ha) trong đó: đất sông suối là 2.09 ha; đất rừng sản xuất là 4.82 ha; đất rừng tự nhiên 6.85 ha. Dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Văn Yên đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt.

Theo UBND tỉnh Yên Bái, việc xây dựng Dự án thuỷ điện Hạnh Phúc không làm ảnh hưởng đến đất quốc phòng, các khu vực quy hoạch cho mục đích quốc phòng - an ninh và các di tích lịch sử, văn hoá trong khu vực; không phải thực hiện di dân, tái định cư.

Như vậy, nếu được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm báo cáo các ngành chức năng của tỉnh, các địa phương để điều chỉnh các quy hoạch khác liên quan cho phù hợp; có phương án thiết chế đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu; thực hiện thủ tục đầu tư và triển khai thự hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán