Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

ACV đăng ký thoái gần 4 triệu cp SAS

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) đăng ký bán 3,945,000 cp của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất nhằm tái cơ cấu các khoản đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu giảm từ 51% còn 48% (hơn 63 triệu cp) và SAS không còn là công ty con của ACV.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 06/12/2016 đến 04/01/2017 thông qua phương thức khớp lệnh.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: SAS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 67,065,000 CP (tỷ lệ 51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Thị Diệu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Lê Hoan
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Thị Mai Hương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6,100 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Tuấn Tú
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3,945,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu các khoản đầu tư
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/12/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/01/2017.

Từ khóa: SAS, Cảng Hàng không Việt Nam

ACV đăng ký thoái gần 4 triệu cp SAS

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) đăng ký bán 3,945,000 cp của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất nhằm tái cơ cấu các khoản đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu giảm từ 51% còn 48% (hơn 63 triệu cp) và SAS không còn là công ty con của ACV.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 06/12/2016 đến 04/01/2017 thông qua phương thức khớp lệnh.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: SAS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 67,065,000 CP (tỷ lệ 51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Thị Diệu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Lê Hoan
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Thị Mai Hương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6,100 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Tuấn Tú
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3,945,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu các khoản đầu tư
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/12/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/01/2017.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu25/07 11:30

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HAI 11.2 +0.35 +3.23% 9,746,000
 • OGC 2.4 -0.11 -4.37% 4,300,210
 • HAR 10.1 -0.60 -5.63% 3,986,290
 • FLC 7.2 +0.05 +0.70% 2,876,140
 • HQC 3.3 -0.02 -0.61% 2,545,960

VS - Index25/07 11:30

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán