Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Bội chi Ngân sách 11 tháng lên tới 167 ngàn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, bội chi NSNN ước 11 tháng 167.3 ngàn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 65.8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

* Bội chi ngân sách đã chạm mốc 172 ngàn tỷ đồng

Trong đó, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11 ước đạt 86.5 ngàn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng đạt 911.2 ngàn tỷ đồng, bằng 89.8% dự toán năm, bằng 87.7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội1, tăng 6.3% so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, thu ngân sách từ dầu thô tháng 11 ước đạt 3.3 ngàn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng ước đạt 35.6 ngàn tỷ đồng, bằng 65.3% dự toán năm. Thu từ hoạt động XNK tháng 11 ước đạt 21.95 ngàn tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng ước xấp xỉ 143 ngàn tỷ đồng, bằng 83.1% dự toán năm.

Chi NSNN tháng 11 ước đạt 103.5 ngàn tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 1,079 ngàn tỷ đồng, bằng 84.7% dự toán năm, tăng 6.2% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước 11 tháng đạt 173.4 ngàn tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm, tăng 14.1% cùng kỳ năm 2015. Chi trả nợ và viện trợ ước đạt 145 ngàn tỷ đồng, bằng 93.5% dự toán năm, tăng 1.8% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết. Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước đạt 751.9 ngàn tỷ đồng, bằng 91.3% dự toán năm, tăng 4.3% so cùng kỳ năm 2015.

Qua đó, bội chi NSNN ước 11 tháng 167.25 ngàn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 65.8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Về công tác trả nợ, tổng trị giá trả nợ trong tháng 11/2016 là 50.4 triệu USD tương đương với 1,109 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 9.6 triệu USD tương đương với 212 tỷ đồng. Luỹ kế đến hết tháng 11/2016 tổng trị giá trả nợ là 1,466 triệu USD tương đương với 32,093 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 12,274 tỷ đồng./.

Từ khóa: mức bội chi, thu cân đối NSNN, công tác trả nợ

Bội chi Ngân sách 11 tháng lên tới 167 ngàn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, bội chi NSNN ước 11 tháng 167.3 ngàn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 65.8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

* Bội chi ngân sách đã chạm mốc 172 ngàn tỷ đồng

Trong đó, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11 ước đạt 86.5 ngàn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng đạt 911.2 ngàn tỷ đồng, bằng 89.8% dự toán năm, bằng 87.7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội1, tăng 6.3% so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, thu ngân sách từ dầu thô tháng 11 ước đạt 3.3 ngàn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng ước đạt 35.6 ngàn tỷ đồng, bằng 65.3% dự toán năm. Thu từ hoạt động XNK tháng 11 ước đạt 21.95 ngàn tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng ước xấp xỉ 143 ngàn tỷ đồng, bằng 83.1% dự toán năm.

Chi NSNN tháng 11 ước đạt 103.5 ngàn tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 1,079 ngàn tỷ đồng, bằng 84.7% dự toán năm, tăng 6.2% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước 11 tháng đạt 173.4 ngàn tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm, tăng 14.1% cùng kỳ năm 2015. Chi trả nợ và viện trợ ước đạt 145 ngàn tỷ đồng, bằng 93.5% dự toán năm, tăng 1.8% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết. Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước đạt 751.9 ngàn tỷ đồng, bằng 91.3% dự toán năm, tăng 4.3% so cùng kỳ năm 2015.

Qua đó, bội chi NSNN ước 11 tháng 167.25 ngàn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 65.8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Về công tác trả nợ, tổng trị giá trả nợ trong tháng 11/2016 là 50.4 triệu USD tương đương với 1,109 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 9.6 triệu USD tương đương với 212 tỷ đồng. Luỹ kế đến hết tháng 11/2016 tổng trị giá trả nợ là 1,466 triệu USD tương đương với 32,093 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 12,274 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán