Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

LDP: 19/12 GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt năm 2015 và nhận cp thưởng, tổng tỷ lệ 130.3%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 19/12/2016 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền và nhận cp thưởng của CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar , tổng tỷ lệ 130.3%.

Cụ thể, LDP sẽ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ 30.3%. Thời gian thanh toán 28/12/2016.

Ngoài ra, Công ty còn phát hành 3,399,927 cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 100% với tổng giá trị gần 34 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện cho đợt phát hành này được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015./.

Từ khóa: Cổ tức, cp thưởng, LDP

LDP: 19/12 GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt năm 2015 và nhận cp thưởng, tổng tỷ lệ 130.3%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 19/12/2016 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền và nhận cp thưởng của CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar , tổng tỷ lệ 130.3%.

Cụ thể, LDP sẽ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ 30.3%. Thời gian thanh toán 28/12/2016.

Ngoài ra, Công ty còn phát hành 3,399,927 cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 100% với tổng giá trị gần 34 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện cho đợt phát hành này được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • LDP 36.9 0.0 0.00% 1,900

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.3
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 2.9
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.2
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 12
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán