Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

MPT: Hai thành viên HĐQT đã bán thành công hơn 2 triệu quyền mua

Từ 22/11 đến 25/11/2016, ông Nguyễn Viết Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP May Phú Thành đã bán 1,400,000 quyền mua trong tổng số 3.4 triệu quyền đăng ký thoái, giảm số lượng nắm giữ còn 2 triệu quyền; còn bà Tạ Thị Nga - Ủy viên HĐQT đã bán thành công toàn bộ 650,000 quyền mua đang nắm giữ.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Viết Tùng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: MPT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,400,000 CP (tỷ lệ 31.62%)

- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 3,400,000 quyền

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã bán: 1,400,000 quyền

- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,000,000 quyền

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 4,400,000 CP

- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 25/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Thị Nga

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: MPT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 650,000 CP (tỷ lệ 6.05%)

- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 650,000 quyền

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã bán: 650,000 quyền

- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 650,000 CP

- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 25/11/2016.

Từ khóa: MPT, Nguyễn Viết Tùng, Tạ Thị Nga, quyền mua

MPT: Hai thành viên HĐQT đã bán thành công hơn 2 triệu quyền mua

Từ 22/11 đến 25/11/2016, ông Nguyễn Viết Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP May Phú Thành đã bán 1,400,000 quyền mua trong tổng số 3.4 triệu quyền đăng ký thoái, giảm số lượng nắm giữ còn 2 triệu quyền; còn bà Tạ Thị Nga - Ủy viên HĐQT đã bán thành công toàn bộ 650,000 quyền mua đang nắm giữ.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Viết Tùng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: MPT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,400,000 CP (tỷ lệ 31.62%)

- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 3,400,000 quyền

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã bán: 1,400,000 quyền

- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,000,000 quyền

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 4,400,000 CP

- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 25/11/2016.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Thị Nga

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: MPT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 650,000 CP (tỷ lệ 6.05%)

- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 650,000 quyền

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã bán: 650,000 quyền

- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 650,000 CP

- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 25/11/2016.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • MPT 4.4 +0.1 +2.33% 372,640

Biến động cổ phiếu20/07 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.3 -0.38 -4.94% 15,340,210
 • HQC 3.3 -0.07 -2.11% 12,195,370
 • OGC 2.7 +0.17 +6.80% 9,622,280
 • HAI 9.5 +0.62 +6.98% 5,913,980
 • HPG 31.7 -0.15 -0.47% 5,852,240

VS - Index20/07 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán