Tuấn Kiệt

If you don't live for something, you'll die for nothing

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 10/12-16/12/2016:

Quỹ nội tích cực gom hàng

Bên cạnh đợt thoái vốn của nhóm quỹ thuộc Dragon Capital tại hai ông lớn VNMHSG, giao dịch quỹ nội công bố trong tuần từ 10/12-16/12/2016 cũng sôi động không kém, nổi bật với hàng loạt đợt đăng ký gom hàng nhằm cơ cấu danh mục đầu tư của TVAM, Vietnam Ventures Limited và MB Capital.

Cụ thể, Vietnam Ventures Limited đăng ký mua 6 triệu cp KDH từ 21/12/2016 đến 19/01/2017. Dự kiến sau giao dịch, quỹ này nâng tỷ lệ sở hữu từ 4.19% lên 6.75% (tương ứng hơn 15.8 triệu cp) và trở thành cổ đông lớn của KDH.

Trong khoảng thời gian tương đương, CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) đăng ký mua 2.4 triệu ccq của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (FUCTVGF1), còn MB Capital đã đăng ký mua 1.8 triệu ccq của Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF). Theo đó, TVAM và MB Capital sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại các quỹ này lên lần lượt 16% và 32.1% nếu giao dịch thành công.

MB Capital cũng đã có một tuần hoạt động tích cực khi thoái toàn bộ 6.03% vốn, tương đương 350,700 cp V12 vào ngày 09/12 sau khi mua vào 22,000 cp V12 chỉ trước đó vài ngày. Quỹ này đồng thời gom thêm 16,800 cp VC1 trong ngày 07/12, nâng tỷ lệ sở hữu lên 0.23%.

Diễn biến giá cổ phiếu KDH, STG, VNM và HSG trong 6 tháng nay

Trong khi đó, giao dịch chiều bán nổi bật với thương vụ thoái toàn bộ 5.85% vốn (6 triệu cp) tại STG của VietinBank Capital.

Tổng hợp giao dịch cổ phiếu STG của VietinBank Capital từ tháng 5/2015

Giao dịch quỹ ngoại tuần qua đáng chú ý với các đợt thoái vốn của nhóm quỹ Dragon Capital tại hai ông lớn VNM và HSG.

Cụ thể, từ 21/11 đến 09/12/2016, Amersham Industries Limited thuộc quản lý của Dragon Capital đã bán thành công 1.62 triệu cp VNM theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 0.82% xuống 0.71% (tương ứng hơn 10.3 triệu cp). Grinling International Limited cũng bán thành công 260,000 cp HSG và giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0.87% (tương ứng hơn 1.7 triệu cp) trong ngày 05/12.

Ở chiều ngược lại, ngày 12/12, Asean Deep Value Fund gom vào thành công 50,170 cp HDC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.17% và trở thành cổ đông lớn của Công ty.

Giao dịch của các quỹ đầu tư công bố trong tuần 10/12 – 16/12/2016

Từ khóa: MB Capital, Vietnam Ventures Limited, VietinBank Capital

 Bài viết cùng chủ đề (41) : Big Money 

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 10/12-16/12/2016:

Quỹ nội tích cực gom hàng

Bên cạnh đợt thoái vốn của nhóm quỹ thuộc Dragon Capital tại hai ông lớn VNMHSG, giao dịch quỹ nội công bố trong tuần từ 10/12-16/12/2016 cũng sôi động không kém, nổi bật với hàng loạt đợt đăng ký gom hàng nhằm cơ cấu danh mục đầu tư của TVAM, Vietnam Ventures Limited và MB Capital.

Cụ thể, Vietnam Ventures Limited đăng ký mua 6 triệu cp KDH từ 21/12/2016 đến 19/01/2017. Dự kiến sau giao dịch, quỹ này nâng tỷ lệ sở hữu từ 4.19% lên 6.75% (tương ứng hơn 15.8 triệu cp) và trở thành cổ đông lớn của KDH.

Trong khoảng thời gian tương đương, CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) đăng ký mua 2.4 triệu ccq của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM (FUCTVGF1), còn MB Capital đã đăng ký mua 1.8 triệu ccq của Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF). Theo đó, TVAM và MB Capital sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại các quỹ này lên lần lượt 16% và 32.1% nếu giao dịch thành công.

MB Capital cũng đã có một tuần hoạt động tích cực khi thoái toàn bộ 6.03% vốn, tương đương 350,700 cp V12 vào ngày 09/12 sau khi mua vào 22,000 cp V12 chỉ trước đó vài ngày. Quỹ này đồng thời gom thêm 16,800 cp VC1 trong ngày 07/12, nâng tỷ lệ sở hữu lên 0.23%.

Diễn biến giá cổ phiếu KDH, STG, VNM và HSG trong 6 tháng nay

Trong khi đó, giao dịch chiều bán nổi bật với thương vụ thoái toàn bộ 5.85% vốn (6 triệu cp) tại STG của VietinBank Capital.

Tổng hợp giao dịch cổ phiếu STG của VietinBank Capital từ tháng 5/2015

Giao dịch quỹ ngoại tuần qua đáng chú ý với các đợt thoái vốn của nhóm quỹ Dragon Capital tại hai ông lớn VNM và HSG.

Cụ thể, từ 21/11 đến 09/12/2016, Amersham Industries Limited thuộc quản lý của Dragon Capital đã bán thành công 1.62 triệu cp VNM theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 0.82% xuống 0.71% (tương ứng hơn 10.3 triệu cp). Grinling International Limited cũng bán thành công 260,000 cp HSG và giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0.87% (tương ứng hơn 1.7 triệu cp) trong ngày 05/12.

Ở chiều ngược lại, ngày 12/12, Asean Deep Value Fund gom vào thành công 50,170 cp HDC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.17% và trở thành cổ đông lớn của Công ty.

Giao dịch của các quỹ đầu tư công bố trong tuần 10/12 – 16/12/2016

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (8)

 • FUCTVGF1 11.3 0.0 0.00% 0
 • HDC 14.9 +0.1 +0.68% 125,860
 • HSG 32.0 +0.1 +0.16% 967,330
 • KDH 27.9 -0.1 -0.36% 33,400
 • STG 25.9 +0.3 +1.17% 248,550
 • V12 10.5 0.0 0.00% 0
 • VC1 17.1 0.0 0.00% 0
 • VNM 155.5 +2.0 +1.30% 604,320

Biến động cổ phiếu28/06 12:22

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 1.9 +0.12 +6.90% 23,441,510
 • ITA 4.0 +0.07 +1.78% 14,841,180
 • HQC 3.2 +0.01 +0.31% 6,554,160
 • HAI 4.2 +0.27 +6.89% 6,034,020
 • FLC 7.3 +0.04 +0.55% 4,235,040

VS - Index28/06 12:22

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán