Hoàng Nguyên

Tiền chỉ là công cụ...

SII: Phát hành tối đa 400 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (HOSE: SII) đã thông qua việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 400 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo. Thời hạn trái phiếu 5 năm, lãi suất 9%/năm trong năm đầu, các năm sau lãi suất được tính trung bình lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng trả sau của Vietcombank, Vietinbank, BIDV và VIB cộng lãi biên 2.8%/năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng cho các hoạt động đầu tư giai đoạn 2 dự án Củ Chi (160 tỷ đồng), góp vốn thành lập Công ty TNHH (240 tỷ đồng).

Trái phiếu sẽ được phát hành trong hai đợt, đợt 1 vào năm 2016 và đợt 2 vào năm 2017. Công ty cam kết các cổ đông chính sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần trong suốt hiệu lực của trái phiếu là Manila Water South Asia Holding Pte Ltd nắm giữ ít nhất 31.47% tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của tổ chức phát hành; tổng tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của  Manila Water South Asia Holding Pte Ltd và CII ít nhất là 75%./.

Tài liệu đính kèm:
20161226_20161223 - SII - Nghi Quyet HDQT So 19 Phe Duyet Phat Hanh Trai Phieu.pdf

Từ khóa: Trái phiếu, tải sản đảm bảo, Manila Water South Asia Holding

SII: Phát hành tối đa 400 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (HOSE: SII) đã thông qua việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 400 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo. Thời hạn trái phiếu 5 năm, lãi suất 9%/năm trong năm đầu, các năm sau lãi suất được tính trung bình lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng trả sau của Vietcombank, Vietinbank, BIDV và VIB cộng lãi biên 2.8%/năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng cho các hoạt động đầu tư giai đoạn 2 dự án Củ Chi (160 tỷ đồng), góp vốn thành lập Công ty TNHH (240 tỷ đồng).

Trái phiếu sẽ được phát hành trong hai đợt, đợt 1 vào năm 2016 và đợt 2 vào năm 2017. Công ty cam kết các cổ đông chính sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần trong suốt hiệu lực của trái phiếu là Manila Water South Asia Holding Pte Ltd nắm giữ ít nhất 31.47% tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của tổ chức phát hành; tổng tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của  Manila Water South Asia Holding Pte Ltd và CII ít nhất là 75%./.

Tài liệu đính kèm:
20161226_20161223 - SII - Nghi Quyet HDQT So 19 Phe Duyet Phat Hanh Trai Phieu.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • CII 36.8 -0.8 -2.13% 1,195,500
 • SII 23.0 -1.7 -6.88% 1,870

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán