Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

TET: Chủ tịch HĐQT Trần Thanh Hương cùng anh và em trai đã thoái hơn 1.1 triệu cp

Bà Trần Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc cùng anh trai là ông Trần Thanh Sơn và em trai Trần Đức Minh đã thoái hơn 1.1 cp. Được biết thời gian thực hiện giao dịch từ 25/11 đến 29/11/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thanh Hương

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: TET

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 215,000 CP (tỷ lệ 3.77%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 215,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 215,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 29/11/2016

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đức Minh

- Mã chứng khoán: TET

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 184,224 CP (tỷ lệ 3.23%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thanh Hương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 215,000 CP (tỷ lệ 3.77%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 184,224 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 184,224 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 25/11/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thanh Sơn

- Mã chứng khoán: TET

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 749,704 CP (tỷ lệ 13.15%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thanh Hương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 749,704 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 749,704 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 24/11/2016.

Từ khóa: TET, Chủ tịch HĐQT

TET: Chủ tịch HĐQT Trần Thanh Hương cùng anh và em trai đã thoái hơn 1.1 triệu cp

Bà Trần Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc cùng anh trai là ông Trần Thanh Sơn và em trai Trần Đức Minh đã thoái hơn 1.1 cp. Được biết thời gian thực hiện giao dịch từ 25/11 đến 29/11/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thanh Hương

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: TET

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 215,000 CP (tỷ lệ 3.77%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 215,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 215,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 29/11/2016

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đức Minh

- Mã chứng khoán: TET

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 184,224 CP (tỷ lệ 3.23%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thanh Hương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 215,000 CP (tỷ lệ 3.77%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 184,224 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 184,224 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 25/11/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thanh Sơn

- Mã chứng khoán: TET

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 749,704 CP (tỷ lệ 13.15%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thanh Hương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 749,704 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 749,704 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/11/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 24/11/2016.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TET 30.0 0.0 0.00% 0

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán