Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Thu về hơn 6,500 tỷ đồng từ thoái vốn tại các DNNN trong 11 tháng

Bộ Tài chính mới công bố tình hình thực hiện chương trình công tác 11 tháng năm 2016 và chương trình công tác tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), lũy kế 11 tháng năm 2016 (tính đến ngày 20/11/2016) đã có 56 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 6 Tổng công ty nhà nước với tổng giá trị thực tế của 56 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa hơn 34 ngàn tỷ đồng.

Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 24,390 tỷ đồng. Vốn điều lệ là 24,379 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 11,937 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7,670 tỷ đồng, bán cho người lao động 388 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 8 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 4,374 tỷ đồng.

Về tình hình thoái vốn, lũy kế 11 tháng năm 2016, các đơn vị đã thoái được 3,558 tỷ đồng, thu về 6,569 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm: đã thoái được 490 tỷ đồng, thu về 450 tỷ đồng; thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác: đã thoái 1,578 tỷ đồng, thu về 2,273 tỷ đồng; thoái vốn ở SCIC: đã bán vốn tại 59 doanh nghiệp với giá trị là 1,489 tỷ đồng, thu về 3,844 tỷ đồng./.

Từ khóa: thoái vốn, DNNN, lĩnh vực nhạy cảm

Thu về hơn 6,500 tỷ đồng từ thoái vốn tại các DNNN trong 11 tháng

Bộ Tài chính mới công bố tình hình thực hiện chương trình công tác 11 tháng năm 2016 và chương trình công tác tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), lũy kế 11 tháng năm 2016 (tính đến ngày 20/11/2016) đã có 56 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 6 Tổng công ty nhà nước với tổng giá trị thực tế của 56 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa hơn 34 ngàn tỷ đồng.

Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 24,390 tỷ đồng. Vốn điều lệ là 24,379 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 11,937 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7,670 tỷ đồng, bán cho người lao động 388 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 8 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 4,374 tỷ đồng.

Về tình hình thoái vốn, lũy kế 11 tháng năm 2016, các đơn vị đã thoái được 3,558 tỷ đồng, thu về 6,569 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm: đã thoái được 490 tỷ đồng, thu về 450 tỷ đồng; thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác: đã thoái 1,578 tỷ đồng, thu về 2,273 tỷ đồng; thoái vốn ở SCIC: đã bán vốn tại 59 doanh nghiệp với giá trị là 1,489 tỷ đồng, thu về 3,844 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán