Tiểu My

Smile!

TNG: Người thân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thời đã mua gần 346,000 cp

Hai người em ruột của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thời là bà Nguyễn Thị Nhuận và bà Nguyễn Thị Miện đã mua lần lượt gần 190,000 cp và 156,000 cp của CTCP Đầu tư & Thương mại TNG (HNX: TNG).

Sau giao dịch, tỷ lệ của sở hữu của bà Nhuận và bà Miện đạt lần lượt 0.58% và 0.6%, tương ứng 200,133 cp và 204,045 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Miện

- Mã chứng khoán: TNG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 48,145 CP (tỷ lệ 0.14%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Thời

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6,624,491 CP (tỷ lệ 19.33%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 155,900 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 204,045 CP (tỷ lệ 0.6%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/10/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 25/11/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nhuận

- Mã chứng khoán: TNG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,333 CP (tỷ lệ 0.03%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Thời

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6,624,491 CP (tỷ lệ 19.33%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 192,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 189,800 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200,133 CP (tỷ lệ 0.58%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/10/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 25/11/2016.

Từ khóa: TNG, Chủ tịch HĐQT

TNG: Người thân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thời đã mua gần 346,000 cp

Hai người em ruột của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thời là bà Nguyễn Thị Nhuận và bà Nguyễn Thị Miện đã mua lần lượt gần 190,000 cp và 156,000 cp của CTCP Đầu tư & Thương mại TNG (HNX: TNG).

Sau giao dịch, tỷ lệ của sở hữu của bà Nhuận và bà Miện đạt lần lượt 0.58% và 0.6%, tương ứng 200,133 cp và 204,045 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Miện

- Mã chứng khoán: TNG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 48,145 CP (tỷ lệ 0.14%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Thời

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6,624,491 CP (tỷ lệ 19.33%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 155,900 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 204,045 CP (tỷ lệ 0.6%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/10/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 25/11/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nhuận

- Mã chứng khoán: TNG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,333 CP (tỷ lệ 0.03%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Thời

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6,624,491 CP (tỷ lệ 19.33%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 192,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 189,800 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200,133 CP (tỷ lệ 0.58%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/10/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 25/11/2016.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TNG 11.5 +0.2 +1.77% 68,423

Biến động cổ phiếu25/07 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HAI 11.6 +0.75 +6.91% 11,793,600
 • OGC 2.4 -0.14 -5.56% 7,190,000
 • HQC 3.3 +0.03 +0.92% 5,866,560
 • HAR 11.0 +0.35 +3.29% 5,463,480
 • DLG 4.4 +0.16 +3.82% 5,094,990

VS - Index25/07 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán