Thu Phạm

“If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right"

ĐHĐCĐ TIX: Động lực nào cho kế hoạch doanh thu năm 2017 đột biến gấp 3 lần?

Niên độ tài chính 2017 sẽ ghi nhận doanh thu từ việc bán chung cư Tanibuilding Sơn Kỳ 1 nên TIX đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng trưởng trên 200% và lợi nhuận sau thuế tăng 31% so với thực hiện năm 2016.

Ngày 06/01/2017, ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2016 (01/10/2015 - 30/09/2016) của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - Tanimex (HOSE: TIX) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2017 với doanh thu gần 570 tỷ đồng, gấp 3 lần và lợi nhuận sau thuế 87.5 tỷ đồng, tăng 31% so với con số thực hiện năm 2016.

ĐHĐCĐ thường niên 2016 của TIX diễn ra sáng ngày 06/01 tại Tp.HCM với sự tham dự của 93.32% tổng số cp có quyền biểu quyết

Ban lãnh đạo TIX cho biết, trong niên độ tài chính 2017, các nguồn thu từ kinh doanh hạ tầng, đầu tư tài chính, cho thuê nhà xưởng văn phòng ổn định hoặc tăng trưởng không đáng kể, tuy nhiên sẽ ghi nhận doanh thu từ việc bán chung cư Tanibuilding Sơn Kỳ 1 nên các chỉ tiêu kế hoạch ước tính tăng mạnh. Tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch tương đương cùng kỳ, ở mức 20% năm.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2017

Để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra cho năm 2017 và những năm sắp tới, Công ty sẽ triển khai công tác thiết kế mới dự án cụm chung cư KCN Tân Bình II quy mô 2,000 căn hộ, phù hợp với chiến lược đầu tư và phân khúc thị trường giai đoạn 2018 - 2020; hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý chuyển đổi dự án nhà lưu trú công nhân KCN Tân Bình II thành nhà ở xã hội; đồng thời bàn giao 100% căn hộ chung cư Tanibuilding Sơn Kỳ 1 và hoàn tất các thủ tục chủ quyền căn hộ cho khách hàng.

Về kế hoạch đầu tư, TIX dự kiến triển khai dự án xây dựng kho xưởng cho thuê quy mô 50,000 -70,000 m2 tại một trong các địa điểm thuộc Tp.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai hoặc các khu công nghiệp lân cận bán kính cách trung tâm Tp.HCM khoảng 30 km. Vốn đầu tư ước tính từ 300 đến 400 tỷ đồng; trong đó vốn tự có 100 -150 tỷ đồng, vốn vay 167 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đầu tư trạm xăng dầu tại KCN Tân Bình II và xây dựng gara ô tô; giá trị đầu tư tương ứng khoảng 10 tỷ đồng và 6 tỷ đồng, đều dự kiến hoàn tất trong năm 2017.

Tại Đại hội, các cổ đông cũng thông qua phương án phát hành 2.4 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 264 tỷ đồng, trong đó 1.2 triệu cp phát hành theo chương trình ESOP và 1.2 triệu cp còn lại phát hành cho các cổ đông hiện hữu. Giá phát hành 20,000 đồng/cp, thời điểm phát hành dự kiến trong quý 1 và quý 2/2017.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư xây dựng kho xưởng cho thuê. Chia sẻ thêm về dự án này, ông Trần Quang Trường - Tổng Giám đốc TIX cho biết ngoài số tiền thu được từ đợt tăng vốn, Công ty sẽ sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bổ sung vào nguồn vốn tự có của dự án.

Đầu tư tài chính mang lại kết quả khả quan cho năm 2016

Điểm lại kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2016, tổng doanh thu ghi nhận 180.5 tỷ đồng, tăng trưởng 18% và vượt kế hoạch 7%. Nguyên nhân do Công ty đã đưa kho số 06 thuộc cụm 1, khu công nghiệp Tân Bình mở rộng vào khai thác từ tháng 2/2016. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư liên doanh liên kết đem lại kết quả khả quan kéo theo doanh thu hoạt động tài chính tăng. Được biết, mức cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty liên kết niên độ tài chính 2016 gần 8 tỷ đồng, tăng 73% so với năm trước.

Cổ tức bình quân thu được thông qua hoạt động đầu tư tài chính vào 11 công ty và các hoạt động đầu tư tài chính khác là 7%.

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt hơn 83 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 66.5 tỷ đồng; cùng vượt 11% kế hoạch. Tỷ lệ cổ tức đã chia cho cổ đông là 20%, tương đương 48 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, tổng tài sản của Công ty hơn 1,238 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm (1,185,5 tỷ đồng). Trong đó, hàng tồn kho gần 404 tỷ đồng, tăng 54% chủ yếu do chi phí xây dựng, kinh doanh dở dang thuộc dự án chung cư Sơn kỳ 1 gần 397.5 tỷ đồng, chiếm 98.5% giá trị hàng tồn kho./.

Từ khóa: TIX, kế hoạch, 2017, doanh thu, lợi nhuận

 Bài viết cùng chủ đề (235) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ TIX: Động lực nào cho kế hoạch doanh thu năm 2017 đột biến gấp 3 lần?

Niên độ tài chính 2017 sẽ ghi nhận doanh thu từ việc bán chung cư Tanibuilding Sơn Kỳ 1 nên TIX đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng trưởng trên 200% và lợi nhuận sau thuế tăng 31% so với thực hiện năm 2016.

Ngày 06/01/2017, ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2016 (01/10/2015 - 30/09/2016) của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - Tanimex (HOSE: TIX) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2017 với doanh thu gần 570 tỷ đồng, gấp 3 lần và lợi nhuận sau thuế 87.5 tỷ đồng, tăng 31% so với con số thực hiện năm 2016.

ĐHĐCĐ thường niên 2016 của TIX diễn ra sáng ngày 06/01 tại Tp.HCM với sự tham dự của 93.32% tổng số cp có quyền biểu quyết

Ban lãnh đạo TIX cho biết, trong niên độ tài chính 2017, các nguồn thu từ kinh doanh hạ tầng, đầu tư tài chính, cho thuê nhà xưởng văn phòng ổn định hoặc tăng trưởng không đáng kể, tuy nhiên sẽ ghi nhận doanh thu từ việc bán chung cư Tanibuilding Sơn Kỳ 1 nên các chỉ tiêu kế hoạch ước tính tăng mạnh. Tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch tương đương cùng kỳ, ở mức 20% năm.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2017

Để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra cho năm 2017 và những năm sắp tới, Công ty sẽ triển khai công tác thiết kế mới dự án cụm chung cư KCN Tân Bình II quy mô 2,000 căn hộ, phù hợp với chiến lược đầu tư và phân khúc thị trường giai đoạn 2018 - 2020; hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý chuyển đổi dự án nhà lưu trú công nhân KCN Tân Bình II thành nhà ở xã hội; đồng thời bàn giao 100% căn hộ chung cư Tanibuilding Sơn Kỳ 1 và hoàn tất các thủ tục chủ quyền căn hộ cho khách hàng.

Về kế hoạch đầu tư, TIX dự kiến triển khai dự án xây dựng kho xưởng cho thuê quy mô 50,000 -70,000 m2 tại một trong các địa điểm thuộc Tp.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai hoặc các khu công nghiệp lân cận bán kính cách trung tâm Tp.HCM khoảng 30 km. Vốn đầu tư ước tính từ 300 đến 400 tỷ đồng; trong đó vốn tự có 100 -150 tỷ đồng, vốn vay 167 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đầu tư trạm xăng dầu tại KCN Tân Bình II và xây dựng gara ô tô; giá trị đầu tư tương ứng khoảng 10 tỷ đồng và 6 tỷ đồng, đều dự kiến hoàn tất trong năm 2017.

Tại Đại hội, các cổ đông cũng thông qua phương án phát hành 2.4 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 264 tỷ đồng, trong đó 1.2 triệu cp phát hành theo chương trình ESOP và 1.2 triệu cp còn lại phát hành cho các cổ đông hiện hữu. Giá phát hành 20,000 đồng/cp, thời điểm phát hành dự kiến trong quý 1 và quý 2/2017.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư xây dựng kho xưởng cho thuê. Chia sẻ thêm về dự án này, ông Trần Quang Trường - Tổng Giám đốc TIX cho biết ngoài số tiền thu được từ đợt tăng vốn, Công ty sẽ sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bổ sung vào nguồn vốn tự có của dự án.

Đầu tư tài chính mang lại kết quả khả quan cho năm 2016

Điểm lại kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2016, tổng doanh thu ghi nhận 180.5 tỷ đồng, tăng trưởng 18% và vượt kế hoạch 7%. Nguyên nhân do Công ty đã đưa kho số 06 thuộc cụm 1, khu công nghiệp Tân Bình mở rộng vào khai thác từ tháng 2/2016. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư liên doanh liên kết đem lại kết quả khả quan kéo theo doanh thu hoạt động tài chính tăng. Được biết, mức cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty liên kết niên độ tài chính 2016 gần 8 tỷ đồng, tăng 73% so với năm trước.

Cổ tức bình quân thu được thông qua hoạt động đầu tư tài chính vào 11 công ty và các hoạt động đầu tư tài chính khác là 7%.

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt hơn 83 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 66.5 tỷ đồng; cùng vượt 11% kế hoạch. Tỷ lệ cổ tức đã chia cho cổ đông là 20%, tương đương 48 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, tổng tài sản của Công ty hơn 1,238 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm (1,185,5 tỷ đồng). Trong đó, hàng tồn kho gần 404 tỷ đồng, tăng 54% chủ yếu do chi phí xây dựng, kinh doanh dở dang thuộc dự án chung cư Sơn kỳ 1 gần 397.5 tỷ đồng, chiếm 98.5% giá trị hàng tồn kho./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TIX 28.9 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán