Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

HLC: Kế hoạch lãi 2017 hơn 33 tỷ đồng

HĐQT CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin (HNX: HLC) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất đều tăng, tiêu biểu như sản lượng than nguyên khai lên đến 2.6 triệu tấn, tăng hơn 8% so với kế hoạch năm trước. Chỉ tiêu doanh thu sản xuất than năm 2017 đạt hơn 2,650 tỷ đồng, tăng 7% so với kế hoạch năm 2016. Theo đó, lợi nhuận đạt hơn 33 tỷ đồng, tăng 10%.

Được biết, trong năm 2016, than nguyên khai sản xuất của HLC đạt 2.22 triệu tấn, vượt nhẹ so kế hoạch. Tiêu thụ 2.19 triệu tấn, vượt 2% kế hoạch. Doanh thu sản xuất than đạt 2,340 tỷ đồng vừa hoàn thành kế hoạch./.

Tài liệu đính kèm:

HLC_kehoach2017.pdf

Từ khóa: HLC, kế hoạch 2017, lợi nhuận

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

HLC: Kế hoạch lãi 2017 hơn 33 tỷ đồng

HĐQT CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin (HNX: HLC) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất đều tăng, tiêu biểu như sản lượng than nguyên khai lên đến 2.6 triệu tấn, tăng hơn 8% so với kế hoạch năm trước. Chỉ tiêu doanh thu sản xuất than năm 2017 đạt hơn 2,650 tỷ đồng, tăng 7% so với kế hoạch năm 2016. Theo đó, lợi nhuận đạt hơn 33 tỷ đồng, tăng 10%.

Được biết, trong năm 2016, than nguyên khai sản xuất của HLC đạt 2.22 triệu tấn, vượt nhẹ so kế hoạch. Tiêu thụ 2.19 triệu tấn, vượt 2% kế hoạch. Doanh thu sản xuất than đạt 2,340 tỷ đồng vừa hoàn thành kế hoạch./.

Tài liệu đính kèm:

HLC_kehoach2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán