Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

SRF lên kế hoạch lãi ròng 2017 ở mức 77 tỷ đồng

HĐQT CTCP Kỹ nghệ Lạnh công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tài chính năm 2017, kế hoạch chia cổ tức năm 2016 và thưởng cp cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, doanh thu ký hợp đồng kế hoạch năm 2017 ở mức 2,200 tỷ đồng, tăng 29% so với kế hoạch năm 2016. Theo đó, mục tiêu doanh thu và lãi ròng đạt 1,700 tỷ đồng và 77 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 28% so với kế hoạch năm trước.

Đồng thời, HĐQT cũng dự kiến kế hoạch chia cổ tức 2016 với tỷ lệ 20% và thưởng cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 33.33%.

Tất cả nội dung trên sẽ được đưa vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 để lấy ý kiến cổ đông.

Tài liệu đính kèm:
20170105_20170105 - SRF - CBTT Ke Hoach Tai Chinh Nam 2017 Va Ke Hoach Co Tuc Nam 2016.pdf

Từ khóa: SRF, kế hoạch, lãi ròng, 2017, doanh thu, cổ tức

 Bài viết cùng chủ đề (212) : Kế hoạch 2017 

SRF lên kế hoạch lãi ròng 2017 ở mức 77 tỷ đồng

HĐQT CTCP Kỹ nghệ Lạnh công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tài chính năm 2017, kế hoạch chia cổ tức năm 2016 và thưởng cp cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, doanh thu ký hợp đồng kế hoạch năm 2017 ở mức 2,200 tỷ đồng, tăng 29% so với kế hoạch năm 2016. Theo đó, mục tiêu doanh thu và lãi ròng đạt 1,700 tỷ đồng và 77 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 28% so với kế hoạch năm trước.

Đồng thời, HĐQT cũng dự kiến kế hoạch chia cổ tức 2016 với tỷ lệ 20% và thưởng cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 33.33%.

Tất cả nội dung trên sẽ được đưa vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 để lấy ý kiến cổ đông.

Tài liệu đính kèm:
20170105_20170105 - SRF - CBTT Ke Hoach Tai Chinh Nam 2017 Va Ke Hoach Co Tuc Nam 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SRF 20.0 +0.5 +2.56% 9,910

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán