Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

SSI: Lãi ròng hợp nhất 2016 hơn 1,000 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2016, SSI ghi nhận tổng doanh thu đạt 2,254 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015; lợi nhuận hợp nhất dự kiến là 1,060 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) vừa công bố BCTC riêng quý 4/2016 với doanh thu trong quý đạt 565 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2016, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 2,254 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2016 đạt 72 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2016 hơn 973 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất dự kiến năm 2016 là 1,060 tỷ đồng. Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của SSI dừng ở mức 12,902 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 6,873 tỷ đồng.

Thị phần môi giới chứng khoán năm 2016 trên HOSE và HNX lần lượt đạt 13.69% và 11.03%. Doanh thu môi giới chứng khoán quý 4/2016 ghi nhận 85 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 383 tỷ đồng và tăng 31% so với năm 2015.

Dư nợ cho vay ký quỹ cuối năm ở mức 3,565 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động này đạt gần 110 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 19% tổng doanh thu toàn Công ty.

Còn doanh thu từ các hoạt động tư vấn tài chính, hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán và một số hoạt động khác của Công ty đạt trên 58 tỷ đồng trong quý 4/2016, tăng trên 200% so với cùng kỳ năm 2015.

Khối Nguồn vốn cũng có một quý hoạt động tốt với doanh thu đạt 98 tỷ đồng, chiếm trên 17% tổng doanh thu của SSI quý 4/2016.

Hoạt động đầu tư mang về doanh thu 188 tỷ đồng trong quý 4/2016, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước./.

Từ khóa: SSI, Chứng khoán Sài Gòn, doanh thu, lợi nhuận, 2016, quý 4

 Bài viết cùng chủ đề (167) : Lãi lỗ doanh nghiệp 2016 

SSI: Lãi ròng hợp nhất 2016 hơn 1,000 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2016, SSI ghi nhận tổng doanh thu đạt 2,254 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015; lợi nhuận hợp nhất dự kiến là 1,060 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) vừa công bố BCTC riêng quý 4/2016 với doanh thu trong quý đạt 565 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2016, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 2,254 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2016 đạt 72 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2016 hơn 973 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất dự kiến năm 2016 là 1,060 tỷ đồng. Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của SSI dừng ở mức 12,902 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 6,873 tỷ đồng.

Thị phần môi giới chứng khoán năm 2016 trên HOSE và HNX lần lượt đạt 13.69% và 11.03%. Doanh thu môi giới chứng khoán quý 4/2016 ghi nhận 85 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 383 tỷ đồng và tăng 31% so với năm 2015.

Dư nợ cho vay ký quỹ cuối năm ở mức 3,565 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động này đạt gần 110 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 19% tổng doanh thu toàn Công ty.

Còn doanh thu từ các hoạt động tư vấn tài chính, hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán và một số hoạt động khác của Công ty đạt trên 58 tỷ đồng trong quý 4/2016, tăng trên 200% so với cùng kỳ năm 2015.

Khối Nguồn vốn cũng có một quý hoạt động tốt với doanh thu đạt 98 tỷ đồng, chiếm trên 17% tổng doanh thu của SSI quý 4/2016.

Hoạt động đầu tư mang về doanh thu 188 tỷ đồng trong quý 4/2016, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SSI 27.3 -0.1 -0.18% 4,040,440

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán