Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

SSI: Lãi ròng quý 4/2016 công ty mẹ giảm 69% 

Dường như quý 4 năm 2016 không phải là một kỳ làm ăn thuận lợi đối với SSI khi lợi nhuận sau thuế trong kỳ chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng khi chỉ bằng 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 60 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong kỳ đạt gần 562 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chủ yếu cho doanh thu của SSI chính là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ FVTPL đạt hơn 115 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 110 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 84 tỷ đồng cùng kỳ. Một trong những nghiệp vụ chính của công ty chứng khoán là môi giới cũng đem về cho SSI gần 86 tỷ đồng. Riêng nghiệp vụ tư vấn chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ khi tăng từ 16 tỷ lên 78 tỷ đồng.

Thế nhưng chi phí hoạt động trong kỳ của SSI lại tăng với tỷ lệ cao hơn tỷ lệ tăng của doanh thu. Trong đó, lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ lên tới 107 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ có 40 tỷ đồng. Chi phí môi giới cũng tăng lên chiếm hơn 78 tỷ đồng. Một điểm đáng chú ý là khoản chi phí khác vọt lên 157 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2015 chỉ có 140 tỷ đồng. Cộng gộp lại, chi phí hoạt động của SSI tăng mạnh gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, chi phí lãi vay của SSI cũng tăng từ 48 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SSI không còn được hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn gần 36 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước. Do đó, chi phí tài chính trong kỳ của công ty cũng tăng lên gần 70 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ 2015.

Sau khi trừ đi thuế, đơn vị chỉ thu về hơn 60 tỷ đồng lãi ròng, sụt giảm mạnh so với con số 195 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu hoạt động của SSI đạt gần 2,181 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2015 chỉ có 1,531 tỷ đồng. Song, lãi ròng của công ty lại sụt giảm từ 956 tỷ đồng xuống còn 805 tỷ đồng trong năm vừa qua. /.

Tài liệu đính kèm:
20170123_20170123 - SSI - BCTC rieng Q4.2016.pdf

 

Từ khóa: Công ty chứng khoán, kết quả kinh doanh

 Bài viết cùng chủ đề (167) : Lãi lỗ doanh nghiệp 2016 

SSI: Lãi ròng quý 4/2016 công ty mẹ giảm 69% 

Dường như quý 4 năm 2016 không phải là một kỳ làm ăn thuận lợi đối với SSI khi lợi nhuận sau thuế trong kỳ chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng khi chỉ bằng 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 60 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong kỳ đạt gần 562 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chủ yếu cho doanh thu của SSI chính là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ FVTPL đạt hơn 115 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 110 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 84 tỷ đồng cùng kỳ. Một trong những nghiệp vụ chính của công ty chứng khoán là môi giới cũng đem về cho SSI gần 86 tỷ đồng. Riêng nghiệp vụ tư vấn chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ khi tăng từ 16 tỷ lên 78 tỷ đồng.

Thế nhưng chi phí hoạt động trong kỳ của SSI lại tăng với tỷ lệ cao hơn tỷ lệ tăng của doanh thu. Trong đó, lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ lên tới 107 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ có 40 tỷ đồng. Chi phí môi giới cũng tăng lên chiếm hơn 78 tỷ đồng. Một điểm đáng chú ý là khoản chi phí khác vọt lên 157 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2015 chỉ có 140 tỷ đồng. Cộng gộp lại, chi phí hoạt động của SSI tăng mạnh gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, chi phí lãi vay của SSI cũng tăng từ 48 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SSI không còn được hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn gần 36 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước. Do đó, chi phí tài chính trong kỳ của công ty cũng tăng lên gần 70 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ 2015.

Sau khi trừ đi thuế, đơn vị chỉ thu về hơn 60 tỷ đồng lãi ròng, sụt giảm mạnh so với con số 195 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu hoạt động của SSI đạt gần 2,181 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2015 chỉ có 1,531 tỷ đồng. Song, lãi ròng của công ty lại sụt giảm từ 956 tỷ đồng xuống còn 805 tỷ đồng trong năm vừa qua. /.

Tài liệu đính kèm:
20170123_20170123 - SSI - BCTC rieng Q4.2016.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SSI 27.3 -0.1 -0.18% 4,040,440

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán