Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

SSI sắp phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi kỳ hạn 2 năm dự kiến trong quý 1/2017. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của SSI.

Cụ thể, SSI dự kiến phát hành tối đa 600 trái phiếu trong đợt này, mệnh giá 500 triệu đồng/ trái phiếu, giá chào bán bằng mệnh giá. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 2 năm, dự kiến phát hành trong quý 1/2017.

Lãi suất trái phiếu trong 12 tháng đầu tiên do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định khi phát hành, tối đa 8.5%/năm. Lãi suất trong thời gian còn lại bằng tổng của tối đa 2%/năm và trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân, trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank. Kỳ tính lãi 1 năm/lần.

SSI cho biết, tổng số vốn huy động dự kiến tối đa 300 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư kinh doanh chứng khoán, cũng như tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác của Công ty.

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu được lấy từ nguồn tiền mặt của SSI tại các thời điểm thanh toán, dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn hợp pháp khác.

Tài liệu đính kèm:

20170117_20170117 - SSI - NQ HDQT ve viec PH rieng le trai phieu.pdf

SSI sắp phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi kỳ hạn 2 năm dự kiến trong quý 1/2017. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của SSI.

Cụ thể, SSI dự kiến phát hành tối đa 600 trái phiếu trong đợt này, mệnh giá 500 triệu đồng/ trái phiếu, giá chào bán bằng mệnh giá. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 2 năm, dự kiến phát hành trong quý 1/2017.

Lãi suất trái phiếu trong 12 tháng đầu tiên do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định khi phát hành, tối đa 8.5%/năm. Lãi suất trong thời gian còn lại bằng tổng của tối đa 2%/năm và trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân, trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank. Kỳ tính lãi 1 năm/lần.

SSI cho biết, tổng số vốn huy động dự kiến tối đa 300 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư kinh doanh chứng khoán, cũng như tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác của Công ty.

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu được lấy từ nguồn tiền mặt của SSI tại các thời điểm thanh toán, dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn hợp pháp khác.

Tài liệu đính kèm:

20170117_20170117 - SSI - NQ HDQT ve viec PH rieng le trai phieu.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SSI 27.3 -0.1 -0.18% 4,040,440

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán