Trần Việt

Cứ đi là đến!

Thống đốc NHNN: Tăng trưởng tín dụng TPHCM năm 2016 đạt 19.3%

Tại hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 đạt 19.3%, cao hơn mức tăng 18.1% của cả nước.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tiếp tục giữ ổn định và giảm lãi suất 

Cụ thể, tại hội nghị, Thống đốc Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành ngân hàng trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mặc dù chưa đạt được kế hoạch song GDP tăng 6.2% là kết quả quan trọng phản ánh hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ của NHNN về lãi suất, tín dụng và tỷ giá. Năm 2016, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 19.3%, cao hơn mức tăng 18.1% của cả nước.

Năm 2017, kế hoạch tăng trưởng kinh tế ở mức GDP 6.7%; lạm phát dưới 4% là áp lực và thách thức lớn đối với ngành ngân hàng, đối với điều hành chính sách tiền tệ. Với việc phải đạt được đa mục tiêu trong tăng trưởng và phát triển, đòi hỏi chính sách tiền tệ phải tiếp tục thực thi hiệu quả, linh hoạt và phù hợp diễn biến tình hình thực tế nền kinh tế, song NHNN khẳng định kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kìm giữ lạm phát. Trong đó, tiếp tục đảm bảo ổn định lãi suất và giảm lãi suất để hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục chính sách tỷ giá phù hợp kết hợp điều hành hợp lý thị trường nội tệ để ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2017, Thống đốc đề nghị ngành ngân hàng thành phố, các TCTD nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng thực hiện tốt 05 nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng như hiện nay, để tăng trưởng và phát triển bền vững, các TCTD cần tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Trung ương (NHTW) về hoạt động ngân hàng, về an toàn hệ thống. Trong đó NHTW sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để đảm bảo hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thứ hai, cần quan tâm chất lượng tín dụng. Tăng trưởng song phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, đảm bảo Chất lượng tín dụng, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn hợp lý. Sự chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn và cho vay vốn sẽ tiềm ẩn rủi ro trong cho vay, nhất là tín dụng trung dài hạn. Điều này các TCTD cần đặc biệt quan tâm.

Thứ ba, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành và nguồn nhân lực

Thứ tư, mặc dù nợ xấu đã được kiểm soát, song các TCTD cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, đảm bảo kiểm soát được nợ xấu; xử lý nợ xấu để tăng trưởng và phát triển ổn định, bền vững. Liên quan đến vấn đề này, NHNN sẽ nghiên cứu và đề xuất Quốc hội các vấn đề về pháp lý để làm rõ trách nhiệm của người vay; quyền lợi của người cho vay và bản chất vấn đề đó là quyền lợi của người gửi tiền (vì nguồn vốn huy động của người dân được các TCTD sử dụng cho vay) nhằm đảm bảo việc xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm nợ vay cho các TCTD được thuận lợi, hiệu quả hơn.

Thứ năm, an toàn trong hoạt động thanh toán, hạn chế thấp nhất rủi ro do yếu tố con người, yếu tố công nghệ.

Ngoài ra, để thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng của NHTW trong năm 2017, ông Hưng tiết lộ ngay tuần sau NHNN sẽ ban hành 03 chỉ thị về các giải pháp tiền tệ tín dụng và ngân hàng; về thanh tra giám sát ngân hàng và tái cơ cấu hệ thống; về an toàn, an ninh trong hoạt động thanh toán./.

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Thống đốc NHNN: Tăng trưởng tín dụng TPHCM năm 2016 đạt 19.3%

Tại hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 đạt 19.3%, cao hơn mức tăng 18.1% của cả nước.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tiếp tục giữ ổn định và giảm lãi suất 

Cụ thể, tại hội nghị, Thống đốc Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành ngân hàng trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mặc dù chưa đạt được kế hoạch song GDP tăng 6.2% là kết quả quan trọng phản ánh hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ của NHNN về lãi suất, tín dụng và tỷ giá. Năm 2016, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 19.3%, cao hơn mức tăng 18.1% của cả nước.

Năm 2017, kế hoạch tăng trưởng kinh tế ở mức GDP 6.7%; lạm phát dưới 4% là áp lực và thách thức lớn đối với ngành ngân hàng, đối với điều hành chính sách tiền tệ. Với việc phải đạt được đa mục tiêu trong tăng trưởng và phát triển, đòi hỏi chính sách tiền tệ phải tiếp tục thực thi hiệu quả, linh hoạt và phù hợp diễn biến tình hình thực tế nền kinh tế, song NHNN khẳng định kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kìm giữ lạm phát. Trong đó, tiếp tục đảm bảo ổn định lãi suất và giảm lãi suất để hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục chính sách tỷ giá phù hợp kết hợp điều hành hợp lý thị trường nội tệ để ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2017, Thống đốc đề nghị ngành ngân hàng thành phố, các TCTD nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng thực hiện tốt 05 nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng như hiện nay, để tăng trưởng và phát triển bền vững, các TCTD cần tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Trung ương (NHTW) về hoạt động ngân hàng, về an toàn hệ thống. Trong đó NHTW sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để đảm bảo hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thứ hai, cần quan tâm chất lượng tín dụng. Tăng trưởng song phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, đảm bảo Chất lượng tín dụng, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn hợp lý. Sự chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn và cho vay vốn sẽ tiềm ẩn rủi ro trong cho vay, nhất là tín dụng trung dài hạn. Điều này các TCTD cần đặc biệt quan tâm.

Thứ ba, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành và nguồn nhân lực

Thứ tư, mặc dù nợ xấu đã được kiểm soát, song các TCTD cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, đảm bảo kiểm soát được nợ xấu; xử lý nợ xấu để tăng trưởng và phát triển ổn định, bền vững. Liên quan đến vấn đề này, NHNN sẽ nghiên cứu và đề xuất Quốc hội các vấn đề về pháp lý để làm rõ trách nhiệm của người vay; quyền lợi của người cho vay và bản chất vấn đề đó là quyền lợi của người gửi tiền (vì nguồn vốn huy động của người dân được các TCTD sử dụng cho vay) nhằm đảm bảo việc xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm nợ vay cho các TCTD được thuận lợi, hiệu quả hơn.

Thứ năm, an toàn trong hoạt động thanh toán, hạn chế thấp nhất rủi ro do yếu tố con người, yếu tố công nghệ.

Ngoài ra, để thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng của NHTW trong năm 2017, ông Hưng tiết lộ ngay tuần sau NHNN sẽ ban hành 03 chỉ thị về các giải pháp tiền tệ tín dụng và ngân hàng; về thanh tra giám sát ngân hàng và tái cơ cấu hệ thống; về an toàn, an ninh trong hoạt động thanh toán./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán