Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

TL4: Năm 2016 giá trị sản lượng ước đạt 374 tỷ đồng

HĐQT của Tổng CTCP Xây dựng Thủy lợi 4 (UPCoM: TL4) cho biết kết quả giá trị sản lượng năm 2016 của toàn Tổng công ty đạt 373.7 tỷ đồng, trong đó riêng quý 4/2016 đạt 91.8 tỷ đồng. 

Riêng Công ty mẹ ghi nhận giá trị sản lượng cả năm đạt 216.2 tỷ đồng, trong đó chi nhánh miền trung cao nhất với hơn 64 tỷ đồng, theo sau là chi nhánh miền bắc với hơn 59 tỷ đồng và chi nhánh miền nam gần 48.8 tỷ đồng, phần còn lại đến từ chi nhánh Tây Nguyên và một số dự án khác. Các công ty con và đơn vị liên kết đóng góp hơn 157.3 tỷ đồng giá trị sản lượng.

Năm 2017, TL4 dự kiến, trong quý 1, giá trị sản lượng toàn Tổng công ty đạt gần 169 tỷ đồng và riêng Công ty mẹ là 133.5 tỷ đồng.

Tính cả năm 2017, TL4 đặt mục tiêu giá trị sản lượng toàn Tổng công ty ở mức 687.3 tỷ đồng và riêng Công ty mẹ là 527 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
TL4_2017.1.5_584c174_TL4_nghi_quyet_Hdqt_3_1_2017.pdf
TL4_2017.1.5_a5c6467_TL4_BAO_CAO_THUC_HIEN_2016_VA_KE_HOACH__2017.pdf

Từ khóa: TL4, giá trị sản lượng, năm 2016, kế hoạch 2017

 Bài viết cùng chủ đề (212) : Kế hoạch 2017 

TL4: Năm 2016 giá trị sản lượng ước đạt 374 tỷ đồng

HĐQT của Tổng CTCP Xây dựng Thủy lợi 4 (UPCoM: TL4) cho biết kết quả giá trị sản lượng năm 2016 của toàn Tổng công ty đạt 373.7 tỷ đồng, trong đó riêng quý 4/2016 đạt 91.8 tỷ đồng. 

Riêng Công ty mẹ ghi nhận giá trị sản lượng cả năm đạt 216.2 tỷ đồng, trong đó chi nhánh miền trung cao nhất với hơn 64 tỷ đồng, theo sau là chi nhánh miền bắc với hơn 59 tỷ đồng và chi nhánh miền nam gần 48.8 tỷ đồng, phần còn lại đến từ chi nhánh Tây Nguyên và một số dự án khác. Các công ty con và đơn vị liên kết đóng góp hơn 157.3 tỷ đồng giá trị sản lượng.

Năm 2017, TL4 dự kiến, trong quý 1, giá trị sản lượng toàn Tổng công ty đạt gần 169 tỷ đồng và riêng Công ty mẹ là 133.5 tỷ đồng.

Tính cả năm 2017, TL4 đặt mục tiêu giá trị sản lượng toàn Tổng công ty ở mức 687.3 tỷ đồng và riêng Công ty mẹ là 527 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
TL4_2017.1.5_584c174_TL4_nghi_quyet_Hdqt_3_1_2017.pdf
TL4_2017.1.5_a5c6467_TL4_BAO_CAO_THUC_HIEN_2016_VA_KE_HOACH__2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán