Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

Vinacomin đặt kế hoạch lãi 1,000 tỷ đồng năm 2017

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 11/01, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin (TKV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Theo đó, năm 2017, Vinacomin hướng tới mục tiêu tổng doanh thu của toàn Tập đoàn đạt 106,865 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016. Lợi nhuận đạt 1,000 tỷ đồng. Tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn đạt 9.3 triệu đồng/người/tháng (tăng 5,3% so với 2016); trong đó sản xuất than 9.8 triệu đồng/người/tháng (tăng 5% so với năm 2016).

Trong năm 2016, doanh thu tổng số toàn Tập đoàn là 101,180 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch và bằng 95% thực hiện năm 2015. Lợi nhuận của Vinacomin trong năm 2016 đạt trên 800 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2015.

Tổng số lao động của Tập đoàn là 112,800 người; trong đó lao động cho sản xuất than là 77,000 người. Tiền lương thực lĩnh bình quân của người lao động toàn Tập đoàn đạt 8.9 triệu đồng/người/tháng, tương đương mức tiền lương năm 2015; trong đó sản xuất than đạt 9.5 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương bình quân của thợ lò đạt 13.1 triệu đồng/người/tháng.

Về công tác tái cơ cấu, tính đến nay, Vinacomin đã hoàn thành cổ phần hóa 61 doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn, số tiền thu được sau thoái vốn đạt gần 2,000 tỷ đồng; giảm số đầu mối các đơn vị thuộc Tập đoàn từ 66 xuống 49 đơn vị./.

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Vinacomin đặt kế hoạch lãi 1,000 tỷ đồng năm 2017

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 11/01, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin (TKV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Theo đó, năm 2017, Vinacomin hướng tới mục tiêu tổng doanh thu của toàn Tập đoàn đạt 106,865 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016. Lợi nhuận đạt 1,000 tỷ đồng. Tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn đạt 9.3 triệu đồng/người/tháng (tăng 5,3% so với 2016); trong đó sản xuất than 9.8 triệu đồng/người/tháng (tăng 5% so với năm 2016).

Trong năm 2016, doanh thu tổng số toàn Tập đoàn là 101,180 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch và bằng 95% thực hiện năm 2015. Lợi nhuận của Vinacomin trong năm 2016 đạt trên 800 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2015.

Tổng số lao động của Tập đoàn là 112,800 người; trong đó lao động cho sản xuất than là 77,000 người. Tiền lương thực lĩnh bình quân của người lao động toàn Tập đoàn đạt 8.9 triệu đồng/người/tháng, tương đương mức tiền lương năm 2015; trong đó sản xuất than đạt 9.5 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương bình quân của thợ lò đạt 13.1 triệu đồng/người/tháng.

Về công tác tái cơ cấu, tính đến nay, Vinacomin đã hoàn thành cổ phần hóa 61 doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn, số tiền thu được sau thoái vốn đạt gần 2,000 tỷ đồng; giảm số đầu mối các đơn vị thuộc Tập đoàn từ 66 xuống 49 đơn vị./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • LDG 80.91 136.01 - 5.5
 • HKB (23.68) (20.57) - (15.3)
 • PDR 81.33 126.09 - 17.4
 • CCM 9.44 25.71 - 4
 • VCI 159.5 278.04 - 12.3
 • DHG 185.77 358.86 - 12.9
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán