Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Châu Âu tạm dừng xem xét vấn đề dư lượng Metalaxyl ở hạt tiêu nhập khẩu tới 2018

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết, trước phản đối của Bộ NN-PTNT Việt Nam, Ban Gia vị của Chính phủ Ấn Độ (ISB) và Hiệp hội Gia vị Châu Âu (ESA), Uỷ ban Châu Âu (EC) đã xem lại Dự thảo Qui định mới liên quan tới Metalaxyl trên hạt tiêu và quyết định sẽ tạm dừng xem xét và chờ kết quả cuộc họp của các chuyên gia CODEX đánh giá lại, dự kiến trong thời gian năm 2018.

EC cũng cho phép các nước trồng Hồ tiêu (Việt Nam là sản xuất  nhiều nhất thế giới) có thể trình các thông tin, dữ liệu lên JMPR (Joint FAO/WTO Meeting on Pesticide Residues) để các chuyên gia Codex có thêm dữ liệu xem xét.

Đây là tin vui cho ngành Hồ tiêu, tuy nhiên về lâu dài  vấn đề nghiêm ngặt đối với dư lượng các hoá chất BVTV trên hạt tiêu sẽ luôn được các thị trường nhập khẩu đặt ra và do vậy để ngành Hồ tiêu Việt Nam thực sự phát triển ổn định trong thời gian tới thì không còn con đường nào khác là phải quyết liệt hơn trong sản xuất, đặc biệt là người nông dân và các đầu mối thương lái, doanh nghiệp thu gom, tạm trữ ...phải có trách nhiệm, thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh theo hướng an toàn, chất lượng thì mới có thể tránh được rủi ro mất giá, không tiêu thụ được hàng hoá vì vấn đề chất lượng không đảm bảo.

Được biết, trước đó sau khi dừng xem xét vấn đề dư lượng Metalaxyl trên hạt tiêu nhập khẩu vào Châu Âu tháng 10/2016, giữa tháng 12/2016 Uỷ ban Châu Âu lại tiếp tục đặt lại vấn đề và dự kiến nâng gấp đôi mức dư lượng tối đa cho phép (MRLs) của Metalaxyl tồn dư trên hạt tiêu nhập khẩu vào EU./.

Từ khóa: Metalaxyl, hạt tiêu nhập khẩu, Châu Âu

Châu Âu tạm dừng xem xét vấn đề dư lượng Metalaxyl ở hạt tiêu nhập khẩu tới 2018

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết, trước phản đối của Bộ NN-PTNT Việt Nam, Ban Gia vị của Chính phủ Ấn Độ (ISB) và Hiệp hội Gia vị Châu Âu (ESA), Uỷ ban Châu Âu (EC) đã xem lại Dự thảo Qui định mới liên quan tới Metalaxyl trên hạt tiêu và quyết định sẽ tạm dừng xem xét và chờ kết quả cuộc họp của các chuyên gia CODEX đánh giá lại, dự kiến trong thời gian năm 2018.

EC cũng cho phép các nước trồng Hồ tiêu (Việt Nam là sản xuất  nhiều nhất thế giới) có thể trình các thông tin, dữ liệu lên JMPR (Joint FAO/WTO Meeting on Pesticide Residues) để các chuyên gia Codex có thêm dữ liệu xem xét.

Đây là tin vui cho ngành Hồ tiêu, tuy nhiên về lâu dài  vấn đề nghiêm ngặt đối với dư lượng các hoá chất BVTV trên hạt tiêu sẽ luôn được các thị trường nhập khẩu đặt ra và do vậy để ngành Hồ tiêu Việt Nam thực sự phát triển ổn định trong thời gian tới thì không còn con đường nào khác là phải quyết liệt hơn trong sản xuất, đặc biệt là người nông dân và các đầu mối thương lái, doanh nghiệp thu gom, tạm trữ ...phải có trách nhiệm, thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh theo hướng an toàn, chất lượng thì mới có thể tránh được rủi ro mất giá, không tiêu thụ được hàng hoá vì vấn đề chất lượng không đảm bảo.

Được biết, trước đó sau khi dừng xem xét vấn đề dư lượng Metalaxyl trên hạt tiêu nhập khẩu vào Châu Âu tháng 10/2016, giữa tháng 12/2016 Uỷ ban Châu Âu lại tiếp tục đặt lại vấn đề và dự kiến nâng gấp đôi mức dư lượng tối đa cho phép (MRLs) của Metalaxyl tồn dư trên hạt tiêu nhập khẩu vào EU./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán