Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu tại Campuchia

Mỗi lít xăng RON92 tại Campuchia hiện nay phải chịu 0.28 USD và mỗi lít dầu diesel phải chịu 0.17 USD tiền thuế và phụ thu.

Theo văn bản số 0555 PN.OVG ngày 13/02/2017 của Bộ Thương mại Campuchia về cách tính giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ từ 12/02/2017 đến 21/02/2017, với giá bán lẻ hiện nay, mỗi lít xăng RON92 phải chịu 0.28 USD và mỗi lít dầu diesel phải chịu 0.17 USD tiền thuế và phụ thu.

Được biết, Campuchia bắt đầu áp dụng công thức tính giá trần bán lẻ xăng dầu từ đầu tháng 3 năm 2016, tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải niêm yết và bán bằng hoặc thấp hơn giá bán lẻ do Bộ Thương mại quy định.

Chu kỳ tính giá bán lẻ là mỗi 10 ngày, cụ thể là vào các ngày 1, 11 và 21 mỗi tháng Bộ Thương mại ban hành giá trần bán lẻ cho mỗi kỳ, các doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán lẻ chậm nhất là 2 ngày kể từ ngày Bộ Thương mại ban hành văn bản.

Chi phí và lợi nhuận định mức hiện hành là 0.23 USD/lít đối với xăng các loại và 0.27 USD/lít đối với dầu diesel. Liên Bộ Thương mại - Kinh tế Tài chính - Mỏ và Năng lượng và các đầu mối nhập khẩu xăng dầu sẽ họp 6 tháng một lần để xem xét lại mức chi phí và lợi nhuận định mức./.

Từ khóa: bán lẻ xăng dầu, Campuchia

Cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu tại Campuchia

Mỗi lít xăng RON92 tại Campuchia hiện nay phải chịu 0.28 USD và mỗi lít dầu diesel phải chịu 0.17 USD tiền thuế và phụ thu.

Theo văn bản số 0555 PN.OVG ngày 13/02/2017 của Bộ Thương mại Campuchia về cách tính giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ từ 12/02/2017 đến 21/02/2017, với giá bán lẻ hiện nay, mỗi lít xăng RON92 phải chịu 0.28 USD và mỗi lít dầu diesel phải chịu 0.17 USD tiền thuế và phụ thu.

Được biết, Campuchia bắt đầu áp dụng công thức tính giá trần bán lẻ xăng dầu từ đầu tháng 3 năm 2016, tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải niêm yết và bán bằng hoặc thấp hơn giá bán lẻ do Bộ Thương mại quy định.

Chu kỳ tính giá bán lẻ là mỗi 10 ngày, cụ thể là vào các ngày 1, 11 và 21 mỗi tháng Bộ Thương mại ban hành giá trần bán lẻ cho mỗi kỳ, các doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán lẻ chậm nhất là 2 ngày kể từ ngày Bộ Thương mại ban hành văn bản.

Chi phí và lợi nhuận định mức hiện hành là 0.23 USD/lít đối với xăng các loại và 0.27 USD/lít đối với dầu diesel. Liên Bộ Thương mại - Kinh tế Tài chính - Mỏ và Năng lượng và các đầu mối nhập khẩu xăng dầu sẽ họp 6 tháng một lần để xem xét lại mức chi phí và lợi nhuận định mức./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Chuyển đổi tỷ giá ngoại tệ

Từ

Sang

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán