Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

DAE: 06/03 GDKHQ tạm ứng cổ tức 2016 tỷ lệ 16% và dự ĐHĐCĐ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 06/03/2017 là ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền và dự ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Sách Giáo dục Tại Tp.Đà Nẵng . Ngày đăng ký cuối cùng 07/03/2017.

- Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

      - Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

       - Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 05/04/2017

       - Địa điểm thực hiện: Nhà khách T26 – Số 1 Quang Trung, Đà Nẵng

       - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo đến Quý  cổ đông sau.

     * Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

         - Tỉ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

         - Thời gian thanh toán: 30/03/2017

         - Địa điểm thực hiện:

            + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

            + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 30/03/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân./.

Từ khóa: DAE, cổ tức, 2016

DAE: 06/03 GDKHQ tạm ứng cổ tức 2016 tỷ lệ 16% và dự ĐHĐCĐ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 06/03/2017 là ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền và dự ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Sách Giáo dục Tại Tp.Đà Nẵng . Ngày đăng ký cuối cùng 07/03/2017.

- Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

      - Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

       - Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 05/04/2017

       - Địa điểm thực hiện: Nhà khách T26 – Số 1 Quang Trung, Đà Nẵng

       - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo đến Quý  cổ đông sau.

     * Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

         - Tỉ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

         - Thời gian thanh toán: 30/03/2017

         - Địa điểm thực hiện:

            + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

            + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 30/03/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DAE 18.0 +0.5 +2.86% 9,900

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • MWG 1,577.37 114% 10,736 15.6
 • SEB 76.39 129% 3,835 6.6
 • VJC 2,291.71 - 7,639 -
 • LTC 0.51 - 111 45.9
 • ASM 212.72 117% 967 15.7
 • EVE 83.82 56% 2,555 9.2
 • MPT 6.25 43% 647 11.1
 • HLY 3.23 86% 3,248 5.2
 • BGM 0.46 - 10 123
 • HKB 10.73 20% 275 13.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán