Trần Việt

Cứ đi là đến!

Đặt kế hoạch phát hành 183.3 ngàn tỷ trái phiếu Chính phủ năm 2017

Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển trong năm 2017 với tổng mức phát hành 183.3 ngàn tỷ đồng.

Khối lượng dự kiến chi tiết theo kỳ hạn:

 

Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh tổng khối lượng phát hành và mức phát hành của các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường./.

Đặt kế hoạch phát hành 183.3 ngàn tỷ trái phiếu Chính phủ năm 2017

Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển trong năm 2017 với tổng mức phát hành 183.3 ngàn tỷ đồng.

Khối lượng dự kiến chi tiết theo kỳ hạn:

 

Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh tổng khối lượng phát hành và mức phát hành của các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu26/06 14:53

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.7 +0.50 +6.96% 33,265,660
 • HQC 3.4 +0.07 +2.13% 19,172,100
 • BHS 24.4 -0.50 -2.01% 9,185,740
 • AMD 12.3 -0.85 -6.46% 5,623,730
 • PVD 14.0 +0.90 +6.87% 5,612,600

VS - Index26/06 14:53

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán