Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

DNC: Kế hoạch lãi trước thuế 2017 hơn 13 tỷ đồng

CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu lãi trước thuế tăng 10.5% so với thực hiện năm 2016, ước đạt 13.2 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu theo kế hoạch đạt 230 tỷ đồng, tăng 17% so với kết quả thực hiện năm 2016. Trong đó, kinh doanh điện dự kiến mang về 215 tỷ đồng, còn lại từ là mảng xây dựng xây lắp. Lãi trước thuế 2017 ước đạt 13.2 tỷ đồng, tăng 10.5%.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức trong năm 2017 với tỷ lệ lớn hơn 19%.

DNC cho biết sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 25/03/2017 nhằm thông qua phương án trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 25% và tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng lấy từ lợi nhuận sau thuế để lại của năm 2016 và quỹ đầu tư phát triển./.

Tài liệu đính kèm:
DNC_2017.2.20_9421591_Nghi_quyet_HDQT_(17_2_2017)_signed.pdf

Từ khóa: DNC, lãi trước thuế, kế hoạch, cổ tức

 Bài viết cùng chủ đề (212) : Kế hoạch 2017 

DNC: Kế hoạch lãi trước thuế 2017 hơn 13 tỷ đồng

CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu lãi trước thuế tăng 10.5% so với thực hiện năm 2016, ước đạt 13.2 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu theo kế hoạch đạt 230 tỷ đồng, tăng 17% so với kết quả thực hiện năm 2016. Trong đó, kinh doanh điện dự kiến mang về 215 tỷ đồng, còn lại từ là mảng xây dựng xây lắp. Lãi trước thuế 2017 ước đạt 13.2 tỷ đồng, tăng 10.5%.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức trong năm 2017 với tỷ lệ lớn hơn 19%.

DNC cho biết sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 25/03/2017 nhằm thông qua phương án trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 25% và tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng lấy từ lợi nhuận sau thuế để lại của năm 2016 và quỹ đầu tư phát triển./.

Tài liệu đính kèm:
DNC_2017.2.20_9421591_Nghi_quyet_HDQT_(17_2_2017)_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DNC 28.5 +1.3 +4.78% 2,500

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán