Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Gạch Đồng Nai: Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 12,500 đồng/cp

Ngày 21/02, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (Tuildonai - GachNgoiDongNai) sẽ giao dịch lần đầu 6 triệu cp với giá tham chiếu là 12,500 đồng/cp, mã giao dịch là GDN.

Được biết, Tuildonai có tiền thân là Nhà máy Gạch ngói Đồng Nai được thành lập vào những năm 1952, chuyên sản xuất gạch ngói sét nung. Sau năm 1975, chủ tư nhân đã hiến toàn bộ nhà máy cho Nhà nước, do Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng quản lý trực tiếp. Đến năm 2005, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP Gạch ngói Đồng Nai, vốn điều lệ lúc bấy giờ đạt 30 tỷ đồng. Bước sang năm 2008, Công ty tiến hành phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ quản lý và nhà đầu tư chiến lược, nhằm tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, tương đương 60 tỷ đồng. Sản phẩm chủ yếu của Công ty bao gồm các loại gạch trang trí, gạch lát nền, ngói phụ kiện, ngói lợp, …

Cơ cẩu cổ đông GDN tính đến ngày 18/11/2016

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, chiếm tỷ trọng trọng yếu là cổ đông tổ chức, tương đương 91% vốn điều lệ; trong đó riêng Công ty TNHH Xây dựng An Cư nắm giữ gần 7% vốn. Theo đó, xấp xỉ 9% còn lại thuộc về cổ đông cá nhân (hơn 11% nằm trong tay cổ đông lớn Nguyễn Hoàng Hải, ngoài ra Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hoàng nắm giữ gần 25% và ông Nguyễn Hoàng Linh – Thành viên HĐQT chiếm hơn 5% vốn điều lệ Công ty. Đồng thời, hiện tại Nhà nước đang nắm giữ 20.5% vốn với hai đại diện cũng nằm trong ban lãnh đạo GND là ông Nguyễn Đức Hoàng và ông Hồ Đình thuần – Thành viên HĐQT.

Về hoạt động kinh doanh, Công ty làm ăn tương đối ổn định qua các năm, riêng hai năm gần nhất 2014 – 2015 ghi nhận mức tăng doanh thu tương đối, đạt 28%. Cụ thể, doanh thu năm 2015 Công ty đạt hơn 284 tỷ đồng, trong đó chủ yếu vẫn đến từ doanh thu bán hàng hóa, chiếm 96% tỷ trọng, ngoài ra còn có nguồn thu từ cho thuê văn phòng, tương đương 3% cơ cấu doanh thu và nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ. Kết quả là, lợi nhuận sau thuế thu về tương ứng đạt 14 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 17% so với năm 2014. Theo đó, cổ tức được chia cho cổ đông hai năm 2014, 2015 tương đương 12%.

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản Công ty đạt 253 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trọng yếu là tài sản ngắn hạn với giá tị tương ứng đạt 110 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho đạt hơn 63 tỷ đồng. Về nợ vay, hiện tại Công ty đạt 160 tỷ đồng nợ phải trả, riêng nợ ngắn hạn chiếm hơn 132 tỷ đồng, trong khi đó vốn chủ sở hữu ở mức 60 tỷ đồng. Còn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của GDN đạt hơn 17 tỷ đồng./.

Từ khóa: Gạch Đồng Nai, phát hành

Gạch Đồng Nai: Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 12,500 đồng/cp

Ngày 21/02, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (Tuildonai - GachNgoiDongNai) sẽ giao dịch lần đầu 6 triệu cp với giá tham chiếu là 12,500 đồng/cp, mã giao dịch là GDN.

Được biết, Tuildonai có tiền thân là Nhà máy Gạch ngói Đồng Nai được thành lập vào những năm 1952, chuyên sản xuất gạch ngói sét nung. Sau năm 1975, chủ tư nhân đã hiến toàn bộ nhà máy cho Nhà nước, do Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng quản lý trực tiếp. Đến năm 2005, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP Gạch ngói Đồng Nai, vốn điều lệ lúc bấy giờ đạt 30 tỷ đồng. Bước sang năm 2008, Công ty tiến hành phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ quản lý và nhà đầu tư chiến lược, nhằm tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, tương đương 60 tỷ đồng. Sản phẩm chủ yếu của Công ty bao gồm các loại gạch trang trí, gạch lát nền, ngói phụ kiện, ngói lợp, …

Cơ cẩu cổ đông GDN tính đến ngày 18/11/2016

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, chiếm tỷ trọng trọng yếu là cổ đông tổ chức, tương đương 91% vốn điều lệ; trong đó riêng Công ty TNHH Xây dựng An Cư nắm giữ gần 7% vốn. Theo đó, xấp xỉ 9% còn lại thuộc về cổ đông cá nhân (hơn 11% nằm trong tay cổ đông lớn Nguyễn Hoàng Hải, ngoài ra Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hoàng nắm giữ gần 25% và ông Nguyễn Hoàng Linh – Thành viên HĐQT chiếm hơn 5% vốn điều lệ Công ty. Đồng thời, hiện tại Nhà nước đang nắm giữ 20.5% vốn với hai đại diện cũng nằm trong ban lãnh đạo GND là ông Nguyễn Đức Hoàng và ông Hồ Đình thuần – Thành viên HĐQT.

Về hoạt động kinh doanh, Công ty làm ăn tương đối ổn định qua các năm, riêng hai năm gần nhất 2014 – 2015 ghi nhận mức tăng doanh thu tương đối, đạt 28%. Cụ thể, doanh thu năm 2015 Công ty đạt hơn 284 tỷ đồng, trong đó chủ yếu vẫn đến từ doanh thu bán hàng hóa, chiếm 96% tỷ trọng, ngoài ra còn có nguồn thu từ cho thuê văn phòng, tương đương 3% cơ cấu doanh thu và nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ. Kết quả là, lợi nhuận sau thuế thu về tương ứng đạt 14 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 17% so với năm 2014. Theo đó, cổ tức được chia cho cổ đông hai năm 2014, 2015 tương đương 12%.

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản Công ty đạt 253 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trọng yếu là tài sản ngắn hạn với giá tị tương ứng đạt 110 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho đạt hơn 63 tỷ đồng. Về nợ vay, hiện tại Công ty đạt 160 tỷ đồng nợ phải trả, riêng nợ ngắn hạn chiếm hơn 132 tỷ đồng, trong khi đó vốn chủ sở hữu ở mức 60 tỷ đồng. Còn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của GDN đạt hơn 17 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu23/06 14:53

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HQC 3.3 +0.21 +6.82% 24,508,290
 • AMD 13.2 -0.95 -6.74% 8,735,900
 • FLC 7.2 +0.12 +1.70% 8,523,420
 • DXG 17.8 +0.05 +0.28% 8,492,590
 • SCR 12.6 0.00 0.00% 7,042,850

VS - Index23/06 14:53

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán