Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Hà Nội: Triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2017

Ngày 16/2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thuộc UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Trong đó, điều tra toàn bộ được thực hiện đối với tất cả các đối tượng, đơn vị điều tra nhằm thu thập những thông tin cơ bản.

Cụ thể, điều tra toàn bộ đối với các đơn vị điều tra thuộc cả 4 khối là: doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp, cá thể và tôn giáo. Điều tra chọn mẫu được thực hiện đối với các đôi tượng, đơn vị điều tra được chọn nhằm thu thập một số thông tin chi tiết cho từng loại đơn vị điều tra, số lượng, phương pháp và quy trình chọn mẫu được quy định riêng cho từng loại đơn vị điều tra. Cụ thể chọn mẫu điều tra các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo để điều tra thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất theo phiếu số 1 Am/TĐTKT-KH. Danh sách các doanh nghiệp điều tra mẫu được Ban Chỉ đạo Trung ương chọn và gửi về để thực hiện thu thập số liệu.

Về chọn mẫu điều tra các cơ sở SXKD cá thể, một số cơ sở SXKD cá thể được chọn vào mẫu điều tra để thu thập thông tin chi tiết về kết quả SXKD theo chuyên ngành. Chọn mẫu điều tra được thực hiện để suy rộng kết quả toàn thành phố. Trên cơ sở phương pháp và cách thức chọn mẫu do Ban Chỉ đạo Trung ương quy định, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố Hà Nội sẽ tiến hành chọn mẫu điều tra để thu thập số liệu bằng phần mềm thống nhất toàn quốc.

Tương tự về chọn mẫu điều tra các cơ sở hành chính, sự nghiệp: Một số cơ sở hành chính, sự nghiệp được chọn vào mẫu điều tra thu thập thông tin chi tiết về thu, chi theo khoản mục, tài sản cố định để suy rộng kết quả toàn thành phố. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố sử dụng danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp đã lập trong tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, cập nhật mới nhất những thay đổi để làm dàn chọn mẫu và thực hiện chọn mẫu trên cơ sở ngành kinh tế cấp 2 theo VSIC 2007 và gửi danh sách mẫu cho Ban Chỉ đạo Trung ương phối hợp thực hiện thu thập thông tin.

Liên quan đến thời điểm tổng điều tra: Khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp từ ngày 1/3/2017; khối cá thể và khối tôn giáo từ ngày 1/7/2017. Đối với khối doanh nghiệp, chuẩn bị thu thập thông tin (15 ngày), từ ngày 1 đến 15/3/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 75 ngày, từ ngày 15/3 đến 31/5/2017. Đối với khối hành chính, sự nghiệp, chuẩn bị thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1 đến 31/3/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 60 ngày, từ ngày 1/4 đến 31/5/2017. Đối với khối cá thể, tôn giáo, chuẩn bị thu thập thông tin trong 10 ngày, từ ngày 20 đến 30/6/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1/7 đến 30/7/2017./.

Từ khóa: tổng điều tra kinh tế, 2017

Hà Nội: Triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2017

Ngày 16/2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thuộc UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Trong đó, điều tra toàn bộ được thực hiện đối với tất cả các đối tượng, đơn vị điều tra nhằm thu thập những thông tin cơ bản.

Cụ thể, điều tra toàn bộ đối với các đơn vị điều tra thuộc cả 4 khối là: doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp, cá thể và tôn giáo. Điều tra chọn mẫu được thực hiện đối với các đôi tượng, đơn vị điều tra được chọn nhằm thu thập một số thông tin chi tiết cho từng loại đơn vị điều tra, số lượng, phương pháp và quy trình chọn mẫu được quy định riêng cho từng loại đơn vị điều tra. Cụ thể chọn mẫu điều tra các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo để điều tra thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất theo phiếu số 1 Am/TĐTKT-KH. Danh sách các doanh nghiệp điều tra mẫu được Ban Chỉ đạo Trung ương chọn và gửi về để thực hiện thu thập số liệu.

Về chọn mẫu điều tra các cơ sở SXKD cá thể, một số cơ sở SXKD cá thể được chọn vào mẫu điều tra để thu thập thông tin chi tiết về kết quả SXKD theo chuyên ngành. Chọn mẫu điều tra được thực hiện để suy rộng kết quả toàn thành phố. Trên cơ sở phương pháp và cách thức chọn mẫu do Ban Chỉ đạo Trung ương quy định, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố Hà Nội sẽ tiến hành chọn mẫu điều tra để thu thập số liệu bằng phần mềm thống nhất toàn quốc.

Tương tự về chọn mẫu điều tra các cơ sở hành chính, sự nghiệp: Một số cơ sở hành chính, sự nghiệp được chọn vào mẫu điều tra thu thập thông tin chi tiết về thu, chi theo khoản mục, tài sản cố định để suy rộng kết quả toàn thành phố. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố sử dụng danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp đã lập trong tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, cập nhật mới nhất những thay đổi để làm dàn chọn mẫu và thực hiện chọn mẫu trên cơ sở ngành kinh tế cấp 2 theo VSIC 2007 và gửi danh sách mẫu cho Ban Chỉ đạo Trung ương phối hợp thực hiện thu thập thông tin.

Liên quan đến thời điểm tổng điều tra: Khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp từ ngày 1/3/2017; khối cá thể và khối tôn giáo từ ngày 1/7/2017. Đối với khối doanh nghiệp, chuẩn bị thu thập thông tin (15 ngày), từ ngày 1 đến 15/3/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 75 ngày, từ ngày 15/3 đến 31/5/2017. Đối với khối hành chính, sự nghiệp, chuẩn bị thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1 đến 31/3/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 60 ngày, từ ngày 1/4 đến 31/5/2017. Đối với khối cá thể, tôn giáo, chuẩn bị thu thập thông tin trong 10 ngày, từ ngày 20 đến 30/6/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1/7 đến 30/7/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán