Hoàng Nguyên

Tiền chỉ là công cụ...

HOSE: TTF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

Nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 của TTF có tổng số lỗ lũy kế vẫn vượt quá số vốn điều lệ thực góp, Sở GDCK TPHCM sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với TTF.

* TTF: Quý 4 lỗ tiếp 145 tỷ, vốn chủ sở hữu âm hơn 195 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 02/02, Sở GDCK TPHCM nhận được báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF). Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý 4/2016 âm 145 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lũy kế năm 2016 âm tới 1,621 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 âm 1,767 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1,446 tỷ đồng.

Hiện nay TTF đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt do BCTC quý 2/2016 của công ty ghi nhận khoản lỗ lớn và có nội dung điều chỉnh hồi tố ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

Để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 của TTF có tổng số lỗ lũy kế vẫn vượt quá số vốn điều lệ thực góp, Sở GDCK TPHCM sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với TTF./.

Tài liệu đính kèm:
20170207_20170206 - TTF - Luu y ve kha nang huy niem yet.pdf

HOSE: TTF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

Nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 của TTF có tổng số lỗ lũy kế vẫn vượt quá số vốn điều lệ thực góp, Sở GDCK TPHCM sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với TTF.

* TTF: Quý 4 lỗ tiếp 145 tỷ, vốn chủ sở hữu âm hơn 195 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 02/02, Sở GDCK TPHCM nhận được báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF). Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý 4/2016 âm 145 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lũy kế năm 2016 âm tới 1,621 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 âm 1,767 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1,446 tỷ đồng.

Hiện nay TTF đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt do BCTC quý 2/2016 của công ty ghi nhận khoản lỗ lớn và có nội dung điều chỉnh hồi tố ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

Để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 của TTF có tổng số lỗ lũy kế vẫn vượt quá số vốn điều lệ thực góp, Sở GDCK TPHCM sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với TTF./.

Tài liệu đính kèm:
20170207_20170206 - TTF - Luu y ve kha nang huy niem yet.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TTF 7.8 -0.4 -5.11% 577,460

Biến động cổ phiếu28/06 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 1.9 +0.12 +6.90% 24,106,740
 • ITA 3.9 +0.01 +0.25% 17,829,070
 • HQC 3.3 +0.05 +1.56% 9,696,400
 • HAI 4.1 +0.21 +5.36% 6,383,070
 • FLC 7.3 +0.03 +0.41% 6,294,580

VS - Index28/06 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán