Hoàng Nguyên

Tiền chỉ là công cụ...

HPG: Kế hoạch phát hành 250 triệu cp, cổ tức cổ phiếu 50%, lãi ròng 5,000 tỷ

HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) vừa thông qua kế hoạch năm 2017 với hàng loạt con số lớn như phát hành 250 triệu cp tỷ lệ 10%, trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 tỷ lệ 50%, cổ tức 2017 tỷ lệ 30%... để huy động vốn đầu tư vào dự án tại Dung Quất.

Cụ thể, HPG đặt kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt 38,000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,000 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này khá trái ngược so với thực hiện năm 2016, theo đó doanh thu tăng 12% trong khi lợi nhuận giảm 24%. EPS ở mức 3,294 đồng. Cổ tức 2017 dự kiến là 30%.

HĐQT cũng thông qua mức trích lập Quỹ cho năm 2016 với dự phòng tài chính là 265 tỷ đồng, khen thưởng phúc lợi 330 tỷ đồng, thù lao HĐQT 66 tỷ đồng và khen thưởng ban đều hành 170 tỷ đồng.

Còn mức trích lập năm 2017 là tối đa 5% lợi nhuận sau thuế đối với khen thưởng phúc lợi và ban điều hành, còn thù lao HĐQT sẽ không qua 1% lợi nhuận sau thuế, còn quỹ đầu tư phát triển sẽ do HĐQT đề xuất. Mức cổ tức năm 2016 là 50% bằng cổ phiếu và thực hiện trong quý 1,2/2017.

Ngoài ra, HPG cũng sẽ phát hành 250 triệu cp tỷ lệ 10% với mức giá sẽ do ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định theo yếu tố thị trường và không thấp hơn mệnh giá. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để đầu tư dự án khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và bổ sung vốn cho hoạt động của tập đoàn.

Ngoài ra, HĐQT HPG cũng thông qua việc tăng thêm 1,000 tỷ đồng vốn góp vào CTCP Thép Hòa Phát, tức tăng lên 3,500 tỷ đồng, chiếm 99.99% vốn. Trong khi đó, HPG cũng sẽ bán 99.89 triệu cp, tương ứng 99.89% vốn tại CTCP Năng lượng Hòa Phát cho CTCP Thép Hòa Phát với giá 998.9 tỷ đồng.

HĐQT cũng thông qua việc đầu tư thực hiện dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại khu Kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi. Dự án có tổng mức đầu tư 52,000 tỷ đồng, trong đó vốn cố định 40,000 tỷ đồng, và vốn lưu động 12,000 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là sản xuất gang, phôi thép từ quặng sắt quy mô 4 triệu tấn các loại/năm. Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 2/2017 và dự kiến hoàn tất vào năm 2019./.

Tài liệu đính kèm:
20170217_20170217 - HPG - CBTT NQ HDQT So 03,04,07 ngay 17.2.2017.pdf
 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

HPG: Kế hoạch phát hành 250 triệu cp, cổ tức cổ phiếu 50%, lãi ròng 5,000 tỷ

HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) vừa thông qua kế hoạch năm 2017 với hàng loạt con số lớn như phát hành 250 triệu cp tỷ lệ 10%, trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 tỷ lệ 50%, cổ tức 2017 tỷ lệ 30%... để huy động vốn đầu tư vào dự án tại Dung Quất.

Cụ thể, HPG đặt kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt 38,000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,000 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này khá trái ngược so với thực hiện năm 2016, theo đó doanh thu tăng 12% trong khi lợi nhuận giảm 24%. EPS ở mức 3,294 đồng. Cổ tức 2017 dự kiến là 30%.

HĐQT cũng thông qua mức trích lập Quỹ cho năm 2016 với dự phòng tài chính là 265 tỷ đồng, khen thưởng phúc lợi 330 tỷ đồng, thù lao HĐQT 66 tỷ đồng và khen thưởng ban đều hành 170 tỷ đồng.

Còn mức trích lập năm 2017 là tối đa 5% lợi nhuận sau thuế đối với khen thưởng phúc lợi và ban điều hành, còn thù lao HĐQT sẽ không qua 1% lợi nhuận sau thuế, còn quỹ đầu tư phát triển sẽ do HĐQT đề xuất. Mức cổ tức năm 2016 là 50% bằng cổ phiếu và thực hiện trong quý 1,2/2017.

Ngoài ra, HPG cũng sẽ phát hành 250 triệu cp tỷ lệ 10% với mức giá sẽ do ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định theo yếu tố thị trường và không thấp hơn mệnh giá. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để đầu tư dự án khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và bổ sung vốn cho hoạt động của tập đoàn.

Ngoài ra, HĐQT HPG cũng thông qua việc tăng thêm 1,000 tỷ đồng vốn góp vào CTCP Thép Hòa Phát, tức tăng lên 3,500 tỷ đồng, chiếm 99.99% vốn. Trong khi đó, HPG cũng sẽ bán 99.89 triệu cp, tương ứng 99.89% vốn tại CTCP Năng lượng Hòa Phát cho CTCP Thép Hòa Phát với giá 998.9 tỷ đồng.

HĐQT cũng thông qua việc đầu tư thực hiện dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại khu Kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi. Dự án có tổng mức đầu tư 52,000 tỷ đồng, trong đó vốn cố định 40,000 tỷ đồng, và vốn lưu động 12,000 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là sản xuất gang, phôi thép từ quặng sắt quy mô 4 triệu tấn các loại/năm. Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 2/2017 và dự kiến hoàn tất vào năm 2019./.

Tài liệu đính kèm:
20170217_20170217 - HPG - CBTT NQ HDQT So 03,04,07 ngay 17.2.2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HPG 32.0 +0.4 +1.27% 2,302,570

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán