Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

HVG: Bất ngờ lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng sau kiểm toán

Theo BCTC kiểm toán năm 2016 (giai đoạn 01/10/2015 - 30/09/2016), CTCP Hùng Vương bất ngờ nhận khoản lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng, thay vì khoản lãi hơn 308 tỷ đồng trước kiểm toán.

Cụ thể, sau kiểm toán, doanh thu thuần của HVG giảm từ mức 19,921 tỷ đồng (trước kiểm toán) xuống còn 17,884 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp cũng giảm từ 1,571 tỷ đồng xuống còn 1,349 tỷ đồng.

Mặt khác, phần lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết "đột ngột" quay đầu lỗ hơn 32 tỷ đồng (trước kiểm toán ghi lãi hơn 32.3 tỷ đồng). Bên cạnh đó, chi phí quản lý lại có sự gia tăng từ mức 216 tỷ đồng (trước kiểm toán) lên hơn 268 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, HVG lãi trước thuế cả năm 2016 của HVG chỉ còn gần 58.8 tỷ đồng, giảm 86% so với kết quả trước kiểm toán và giảm 62% so với thực hiện năm 2015.

Theo đó, cổ đông công ty mẹ nhận về khoản lỗ ròng gần 49.3 tỷ đồng, trong khi trước kiểm toán ghi lãi 308 tỷ đồng. Mặt khác, cổ đông không kiểm soát nhận khoản lãi gần 59 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HVG giảm từ mức gần 600 tỷ đồng hồi đầu năm, xuống chỉ còn hơn 304 tỷ đồng.

Tổng tài sản của HVG ở mức 16,603 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm đầu năm tài chính 2016. Trong đó, tập trung chủ yếu ở tài sản ngắn hạn với 12,955 tỷ đồng (chiếm 78% cơ cấu tài sản), phần lớn nằm tại khoản phải thu ngắn hạn gần 7,430 tỷ đồng và hàng tồn kho 4,621 tỷ đồng.

Về tình hình nợ, HVG đang có 8,709 tỷ đồng nợ vay tài chính chiếm 71% nợ phải trả, gồm 7,649 nợ vay ngắn hạn và 1,060 tỷ đồng nợ vay dài hạn./.

Từ khóa: HVG, lỗ ròng, sau kiểm toán, 2016

 Bài viết cùng chủ đề (167) : Lãi lỗ doanh nghiệp 2016 

HVG: Bất ngờ lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng sau kiểm toán

Theo BCTC kiểm toán năm 2016 (giai đoạn 01/10/2015 - 30/09/2016), CTCP Hùng Vương bất ngờ nhận khoản lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng, thay vì khoản lãi hơn 308 tỷ đồng trước kiểm toán.

Cụ thể, sau kiểm toán, doanh thu thuần của HVG giảm từ mức 19,921 tỷ đồng (trước kiểm toán) xuống còn 17,884 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp cũng giảm từ 1,571 tỷ đồng xuống còn 1,349 tỷ đồng.

Mặt khác, phần lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết "đột ngột" quay đầu lỗ hơn 32 tỷ đồng (trước kiểm toán ghi lãi hơn 32.3 tỷ đồng). Bên cạnh đó, chi phí quản lý lại có sự gia tăng từ mức 216 tỷ đồng (trước kiểm toán) lên hơn 268 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, HVG lãi trước thuế cả năm 2016 của HVG chỉ còn gần 58.8 tỷ đồng, giảm 86% so với kết quả trước kiểm toán và giảm 62% so với thực hiện năm 2015.

Theo đó, cổ đông công ty mẹ nhận về khoản lỗ ròng gần 49.3 tỷ đồng, trong khi trước kiểm toán ghi lãi 308 tỷ đồng. Mặt khác, cổ đông không kiểm soát nhận khoản lãi gần 59 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HVG giảm từ mức gần 600 tỷ đồng hồi đầu năm, xuống chỉ còn hơn 304 tỷ đồng.

Tổng tài sản của HVG ở mức 16,603 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm đầu năm tài chính 2016. Trong đó, tập trung chủ yếu ở tài sản ngắn hạn với 12,955 tỷ đồng (chiếm 78% cơ cấu tài sản), phần lớn nằm tại khoản phải thu ngắn hạn gần 7,430 tỷ đồng và hàng tồn kho 4,621 tỷ đồng.

Về tình hình nợ, HVG đang có 8,709 tỷ đồng nợ vay tài chính chiếm 71% nợ phải trả, gồm 7,649 nợ vay ngắn hạn và 1,060 tỷ đồng nợ vay dài hạn./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HVG 6.8 +0.0 +0.60% 235,210

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán