Thanh Nụ

Thị trường chứng khoán giống như chiếc thang máy cuộn. Việc chạm đáy không nguy hiểm. Bạn không được nao núng.

HVG: Quý 1/2017 sẽ lãi lớn?

CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) đã có giải trình lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ sau kiểm toán giảm 358 tỷ đồng, tương ứng mức lỗ 49 tỷ đồng so với khoản lãi hơn 308 tỷ đồng trước kiểm toán.

* HVG: Bất ngờ lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng sau kiểm toán

Theo đó, lợi nhuận gộp giảm gần 222 tỷ đồng do điều chỉnh loại trừ doanh thu - giá vốn trên báo cáo riêng của công ty mẹ. Trong đó gồm các bút toán như giảm doanh thu bán hàng 228 tỷ đồng (đây là nghiệp vụ ghi nhận doanh thu bán bã đậu nành, bị loại ra do ghi nhận sai niên độ. Khoản doanh thu này sẽ hạch toán trong quý 1/2017).

Còn doanh thu bán hàng hóa khác gần 181 tỷ đồng là nghiệp vụ ghi nhận doanh thu từ việc sang nhượng quyển sử dụng ao. Do hồ sơ thủ tục pháp lý chưa đầy đủ nên chưa được ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán.

Lợi nhuận từ công ty liên kết liên doanh giảm 64.5 tỷ đồng do loại trừ lợi nhuận chưa thực hiện từ các giao dịch nội bộ. Còn chi phí tăng hơn 51 tỷ đồng chủ yếu do các bút toán trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Như vậy khả năng trong quý 1/2017, HVG sẽ ghi nhận lợi nhuận cao?

Tài liệu đính kèm:
20170206_20170206 - HVG - Giai trinh KQKD hop nhat nam 2016 truoc va sau kiem toan.pdf
20170206_20170206 - HVG - Giai trinh KQKD rieng nam 2016 truoc va sau kiem toan.pdf

HVG: Quý 1/2017 sẽ lãi lớn?

CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) đã có giải trình lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ sau kiểm toán giảm 358 tỷ đồng, tương ứng mức lỗ 49 tỷ đồng so với khoản lãi hơn 308 tỷ đồng trước kiểm toán.

* HVG: Bất ngờ lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng sau kiểm toán

Theo đó, lợi nhuận gộp giảm gần 222 tỷ đồng do điều chỉnh loại trừ doanh thu - giá vốn trên báo cáo riêng của công ty mẹ. Trong đó gồm các bút toán như giảm doanh thu bán hàng 228 tỷ đồng (đây là nghiệp vụ ghi nhận doanh thu bán bã đậu nành, bị loại ra do ghi nhận sai niên độ. Khoản doanh thu này sẽ hạch toán trong quý 1/2017).

Còn doanh thu bán hàng hóa khác gần 181 tỷ đồng là nghiệp vụ ghi nhận doanh thu từ việc sang nhượng quyển sử dụng ao. Do hồ sơ thủ tục pháp lý chưa đầy đủ nên chưa được ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán.

Lợi nhuận từ công ty liên kết liên doanh giảm 64.5 tỷ đồng do loại trừ lợi nhuận chưa thực hiện từ các giao dịch nội bộ. Còn chi phí tăng hơn 51 tỷ đồng chủ yếu do các bút toán trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Như vậy khả năng trong quý 1/2017, HVG sẽ ghi nhận lợi nhuận cao?

Tài liệu đính kèm:
20170206_20170206 - HVG - Giai trinh KQKD hop nhat nam 2016 truoc va sau kiem toan.pdf
20170206_20170206 - HVG - Giai trinh KQKD rieng nam 2016 truoc va sau kiem toan.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HVG 7.0 0.0 0.00% 355,750

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • VIC 2,439.51 81% 1,146 36.8
 • PVS 618.66 64% 1,390 12.6
 • NKG 517.77 159% 10,403 3.6
 • KDH 371.77 93% 1,998 12.7
 • VNS 310.92 118% 4,582 6.1
 • NSC 175.21 88% 11,462 8.6
 • DPR 153.45 292% 3,824 10.3
 • CDN 127.6 122% 1,933 12.4
 • COM 109.73 261% 7,771 8.9
 • SZL 102.9 243% 5,657 6.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán