Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 4.3 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 2 năm 2017 ước đạt 1.9 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2017 đạt 4.3 tỷ USD, tăng 1.4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 2.4 tỷ USD, tăng 8.8% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 844 triệu USD, giảm 3.1% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 993 triệu USD, tăng 0.3% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu gạo giảm 40.6% về giá trị so với cùng kỳ

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 2 năm 2017 ước đạt 462 ngàn tấn với giá trị đạt 104 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm 2016 ước đạt 799 ngàn tấn và 248 triệu USD, giảm 17.2% về khối lượng và giảm 40.6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá gạo xuất khẩu bình quân tháng 1 năm 2017 đạt 428 USD/tấn, giảm 3.4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1 năm 2017 với 29% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong tháng 1 năm 2017 đạt 88.9 ngàn tấn và 41.8 triệu USD, tăng 44.6% về khối lượng và tăng 54.8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Philippin-thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam trong tháng 1/2017 với 22.9% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong tháng 1 năm 2017 đạt 87.1 ngàn tấn và 33.1 triệu USD, tăng 39.6% về khối lượng và tăng 23.3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Tháng 1 năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh là Gana (82%), Hồng Kông (55.4%), Malaysia (52.1%), Singapore (48.8%) và Bờ Biển Ngà (13.2%).

Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất

Xuất khẩu cà phê tháng 2 năm 2017 ước đạt 132 ngàn tấn với giá trị đạt 299 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm 2017 ước đạt 273 ngàn tấn và 616 triệu USD, giảm 7.3% về khối lượng nhưng tăng 22.3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng 1 năm 2017 đạt 2,257 USD/tấn, tăng 30.2% so với cùng kỳ năm 2016. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 năm 2017 với thị phần lần lượt là 16% và 14.7%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cà phê trong tháng 1 năm 2017 tăng mạnh là: Bỉ (gấp 2.5 lần), Anh (21.8%), Hoa Kỳ (20.3%) và Angieri (11.3%).

Giá cao su xuất khẩu tăng 70.6% so với cùng kỳ

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 2 năm 2017 đạt 99 ngàn tấn với giá trị đạt 211 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su hai tháng đầu năm ước đạt 193 ngàn tấn và 392 triệu USD, tăng 25.4% về khối lượng và tăng gấp 2.4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao su xuất khẩu bình quân tháng 1 năm 2017 đạt 1,922 USD/tấn, tăng 70.6% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Malaysia và Hàn Quốc là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 năm 2017, chiếm thị phần lần lượt 70%, 4.2% và 4.1% thị phần. Giá trị xuất khẩu cao su sang 3 thị trường này tăng lần lượt là: gấp 2.3 lần, 39% và 77.5% so với cùng kỳ năm 2016./.

Từ khóa: xuất khẩu nông sản, 2 tháng đầu năm

Kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 4.3 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 2 năm 2017 ước đạt 1.9 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2017 đạt 4.3 tỷ USD, tăng 1.4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 2.4 tỷ USD, tăng 8.8% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 844 triệu USD, giảm 3.1% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 993 triệu USD, tăng 0.3% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu gạo giảm 40.6% về giá trị so với cùng kỳ

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 2 năm 2017 ước đạt 462 ngàn tấn với giá trị đạt 104 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm 2016 ước đạt 799 ngàn tấn và 248 triệu USD, giảm 17.2% về khối lượng và giảm 40.6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá gạo xuất khẩu bình quân tháng 1 năm 2017 đạt 428 USD/tấn, giảm 3.4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1 năm 2017 với 29% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong tháng 1 năm 2017 đạt 88.9 ngàn tấn và 41.8 triệu USD, tăng 44.6% về khối lượng và tăng 54.8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Philippin-thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam trong tháng 1/2017 với 22.9% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong tháng 1 năm 2017 đạt 87.1 ngàn tấn và 33.1 triệu USD, tăng 39.6% về khối lượng và tăng 23.3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Tháng 1 năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh là Gana (82%), Hồng Kông (55.4%), Malaysia (52.1%), Singapore (48.8%) và Bờ Biển Ngà (13.2%).

Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất

Xuất khẩu cà phê tháng 2 năm 2017 ước đạt 132 ngàn tấn với giá trị đạt 299 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm 2017 ước đạt 273 ngàn tấn và 616 triệu USD, giảm 7.3% về khối lượng nhưng tăng 22.3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng 1 năm 2017 đạt 2,257 USD/tấn, tăng 30.2% so với cùng kỳ năm 2016. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 năm 2017 với thị phần lần lượt là 16% và 14.7%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cà phê trong tháng 1 năm 2017 tăng mạnh là: Bỉ (gấp 2.5 lần), Anh (21.8%), Hoa Kỳ (20.3%) và Angieri (11.3%).

Giá cao su xuất khẩu tăng 70.6% so với cùng kỳ

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 2 năm 2017 đạt 99 ngàn tấn với giá trị đạt 211 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su hai tháng đầu năm ước đạt 193 ngàn tấn và 392 triệu USD, tăng 25.4% về khối lượng và tăng gấp 2.4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao su xuất khẩu bình quân tháng 1 năm 2017 đạt 1,922 USD/tấn, tăng 70.6% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Malaysia và Hàn Quốc là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 năm 2017, chiếm thị phần lần lượt 70%, 4.2% và 4.1% thị phần. Giá trị xuất khẩu cao su sang 3 thị trường này tăng lần lượt là: gấp 2.3 lần, 39% và 77.5% so với cùng kỳ năm 2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán