Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Năm 2017: Năm cao điểm kiểm tra quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong nông nghiệp 

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch Năm cao điểm thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp (VTNN), an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.

Nhằm mục tiêu nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động công vụ về quản lý VTNN, ATTP nông sản của các đơn vị thuộc Bộ, công chức, viên chức theo chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật và một số biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có). Bên cạnh đó, ngăn chặn hiệu quả, tạo bước chuyển biến căn bản, từng bước giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm về: Sử dụng nguyên liệu kháng sinh không đúng mục đích, tập trung lĩnh vực thủy sản; hóa chất công nghiệp trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; Chất lượng VTNN, tập trung vào thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn thủy sản, giống cây trồng, phân bón thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN và PTNT; Sản xuất, kinh doanh nước mắm không đảm bảo ATTP; bơm tạp chất vào tôm.

Đồng thời, chấm dứt các hành vi vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tập trung vào chất Cysteamine, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, đẩy mạnh công tác phòng chống việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại VTNN kém chất lượng, ảnh hưởng tới ATTP, gây nguy hại đối với sức khỏe người người dân; ảnh hưởng thương hiệu nông sản Việt Nam. Đảm bảo mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật, phát triển bền vững.

Theo đó, Kế hoạch được triển khai liên tục từ ngày 15/2/2017 đến 31/12/2017 trên phạm vi toàn quốc (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Đối tượng bao gồm các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến hoạt động công vụ về quản lý VTNN, ATTP nông sản; phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận do các đơn vị thuộc Bộ chỉ định; các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh: Thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả thức ăn thủy sản), thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và PTNT; các trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, cơ sở nuôi trồng thủy sản; các cá nhân, tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (nước mắm, tôm..) và các cá nhân, tổ chức nhập khẩu, kinh doanh nguyên liệu kháng sinh./.

Từ khóa: quản lý vật tư nông nghiệp, kiểm tra

Năm 2017: Năm cao điểm kiểm tra quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong nông nghiệp 

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch Năm cao điểm thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp (VTNN), an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.

Nhằm mục tiêu nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động công vụ về quản lý VTNN, ATTP nông sản của các đơn vị thuộc Bộ, công chức, viên chức theo chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật và một số biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có). Bên cạnh đó, ngăn chặn hiệu quả, tạo bước chuyển biến căn bản, từng bước giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm về: Sử dụng nguyên liệu kháng sinh không đúng mục đích, tập trung lĩnh vực thủy sản; hóa chất công nghiệp trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; Chất lượng VTNN, tập trung vào thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn thủy sản, giống cây trồng, phân bón thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN và PTNT; Sản xuất, kinh doanh nước mắm không đảm bảo ATTP; bơm tạp chất vào tôm.

Đồng thời, chấm dứt các hành vi vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tập trung vào chất Cysteamine, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, đẩy mạnh công tác phòng chống việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại VTNN kém chất lượng, ảnh hưởng tới ATTP, gây nguy hại đối với sức khỏe người người dân; ảnh hưởng thương hiệu nông sản Việt Nam. Đảm bảo mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật, phát triển bền vững.

Theo đó, Kế hoạch được triển khai liên tục từ ngày 15/2/2017 đến 31/12/2017 trên phạm vi toàn quốc (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Đối tượng bao gồm các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến hoạt động công vụ về quản lý VTNN, ATTP nông sản; phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận do các đơn vị thuộc Bộ chỉ định; các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh: Thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả thức ăn thủy sản), thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và PTNT; các trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, cơ sở nuôi trồng thủy sản; các cá nhân, tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (nước mắm, tôm..) và các cá nhân, tổ chức nhập khẩu, kinh doanh nguyên liệu kháng sinh./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán