Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

Nhiều thuận lợi, S4A đặt kế hoạch 2017 lãi 71 tỷ, cổ tức 16-17%

ĐHĐCĐ thường niên sắp tới của CTCP Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) sẽ bàn về kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 278 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 71 tỷ đồng, sản lượng điện thương phẩm 331,000 triệu kwh. Cổ tức dự kiến 16-17%.

S4A nhận định, 2017 được đánh giá là một năm có yếu tố thuận lợi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh so với năm 2016. Cụ thể như khí tượng thủy văn khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian vừa qua mua nhiều vào các tháng cuối năm 2016 nên lượng nước trên các hồ chứa của các nhà máy thủy điện bậc thang phía thương lưu đã tích đầy so với số liệu thiết kế. Do đó, dự kiến sản lượng sản xuất trong các tháng mua khô năm 2017 của nhà máy thủy điện Sê San 4A sẽ cao hơn năm 2016.

Bên cạnh đó, các yếu tố tác động làm tăng chi phí tài chính cũng là một vấn đề không lường trước được. Cụ thể như do tình hình dư nợ vay bằng đồng USD tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Gia Lai đến tại thời điểm 31/12/2016 là 24.73 triệu USD, với tình hình biến động tỷ giá tăng đột biến như các năm gần đây bình quân khoảng từ 3-5%/năm, đây là một yếu tố làm tăng chi phí tài chính của công ty.

Căn cứ các yếu tố trên bên cạnh yếu tố thuận lợi khác như lãi suất ngân hàng ổn định, chi phí khác có thể giảm, S4A đặt kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 278 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 71 tỷ đồng, sản lượng điện thương phẩm 331,000 triệu kwh. Cổ tức dự kiến 16-17%.

Trong khi đó, năm 2016 S4A thực hiện được 225 tỷ đồng doanh thu thuần và 69 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cổ tức 2016 ở mức 16%.

Công ty cũng sẽ triển k thực hiện các thủ tục pháp lý về giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời tìm kiếm các dự án thủy điện để đầu tư mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. /.

Tài liệu đính kèm:
20170214_20170214 - S4A - CBTT BCTC Kiem toan 2014 kem giai trinh va CBTT duong link tai lieu DHDCD TN 2017.pdf

 

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Nhiều thuận lợi, S4A đặt kế hoạch 2017 lãi 71 tỷ, cổ tức 16-17%

ĐHĐCĐ thường niên sắp tới của CTCP Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) sẽ bàn về kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 278 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 71 tỷ đồng, sản lượng điện thương phẩm 331,000 triệu kwh. Cổ tức dự kiến 16-17%.

S4A nhận định, 2017 được đánh giá là một năm có yếu tố thuận lợi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh so với năm 2016. Cụ thể như khí tượng thủy văn khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian vừa qua mua nhiều vào các tháng cuối năm 2016 nên lượng nước trên các hồ chứa của các nhà máy thủy điện bậc thang phía thương lưu đã tích đầy so với số liệu thiết kế. Do đó, dự kiến sản lượng sản xuất trong các tháng mua khô năm 2017 của nhà máy thủy điện Sê San 4A sẽ cao hơn năm 2016.

Bên cạnh đó, các yếu tố tác động làm tăng chi phí tài chính cũng là một vấn đề không lường trước được. Cụ thể như do tình hình dư nợ vay bằng đồng USD tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Gia Lai đến tại thời điểm 31/12/2016 là 24.73 triệu USD, với tình hình biến động tỷ giá tăng đột biến như các năm gần đây bình quân khoảng từ 3-5%/năm, đây là một yếu tố làm tăng chi phí tài chính của công ty.

Căn cứ các yếu tố trên bên cạnh yếu tố thuận lợi khác như lãi suất ngân hàng ổn định, chi phí khác có thể giảm, S4A đặt kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 278 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 71 tỷ đồng, sản lượng điện thương phẩm 331,000 triệu kwh. Cổ tức dự kiến 16-17%.

Trong khi đó, năm 2016 S4A thực hiện được 225 tỷ đồng doanh thu thuần và 69 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cổ tức 2016 ở mức 16%.

Công ty cũng sẽ triển k thực hiện các thủ tục pháp lý về giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời tìm kiếm các dự án thủy điện để đầu tư mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. /.

Tài liệu đính kèm:
20170214_20170214 - S4A - CBTT BCTC Kiem toan 2014 kem giai trinh va CBTT duong link tai lieu DHDCD TN 2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • S4A 21.2 +1.2 +6.00% 120

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán