Nguyên Phương

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết

PMB: Kế hoạch doanh thu và lãi ròng đồng thuận giảm

HĐQT CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc đã thông qua kế hoạch tài chính năm 2017 với doanh thu đạt 1,254 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 15.6 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 25% so với thực hiện năm 2016.

Cụ thể, PMB dự kiến sản lượng năm 2017 đạt 180,500 tấn, trong đó đạm Phú Mỹ đạt 150,000 tấn, còn lại là phân bón Phú Mỹ và phân bón khác.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu thuần Công ty thu về 1,296 tỷ đồng, giảm 9% và lợi nhuận sau thuế đạt 20.7 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với cùng kỳ. Đồng thời, so với kế hoạch đã điều chỉnh thì cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế vừa chạm chỉ tiêu (doanh thu kế hoạch sau điều chỉnh là 1,276 tỷ đồng, giảm 13% so với kế hoạch ban đầu, trong khi đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vẫn được giữ nguyên, đạt hơn 20 tỷ đồng)./.

Tài liệu đính kèm:
PMB_2017.2.23_88d070c_CBTT_ve_cac_chi_tieu_ke_hoach_kinh_doanh_nam_2017.pdf

 

Từ khóa: Kế hoạch doanh thu, lãi ròng, Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

PMB: Kế hoạch doanh thu và lãi ròng đồng thuận giảm

HĐQT CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc đã thông qua kế hoạch tài chính năm 2017 với doanh thu đạt 1,254 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 15.6 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 25% so với thực hiện năm 2016.

Cụ thể, PMB dự kiến sản lượng năm 2017 đạt 180,500 tấn, trong đó đạm Phú Mỹ đạt 150,000 tấn, còn lại là phân bón Phú Mỹ và phân bón khác.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu thuần Công ty thu về 1,296 tỷ đồng, giảm 9% và lợi nhuận sau thuế đạt 20.7 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với cùng kỳ. Đồng thời, so với kế hoạch đã điều chỉnh thì cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế vừa chạm chỉ tiêu (doanh thu kế hoạch sau điều chỉnh là 1,276 tỷ đồng, giảm 13% so với kế hoạch ban đầu, trong khi đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vẫn được giữ nguyên, đạt hơn 20 tỷ đồng)./.

Tài liệu đính kèm:
PMB_2017.2.23_88d070c_CBTT_ve_cac_chi_tieu_ke_hoach_kinh_doanh_nam_2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PMB 10.9 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán