Hoàng Nguyên

Tiền chỉ là công cụ...

PPS: Kế hoạch lãi ròng 2017 đi ngang

HĐQT CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) đã thông qua chỉ tiêu năm 2017 với tổng doanh thu 992 tỷ đồng, lãi sau thuế 24.5 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu 992 tỷ đồng, trong đó đóng góp chính là doanh thu nhà thầu phụ (617 tỷ đồng), tiếp đến là trực tiếp từ các hợp đồng (283 tỷ đồng). Tổng chi phí ngốn tới 960 tỷ đồng, nên lãi trước thuế xuống mức 31.5 tỷ đồng và sau thuế là 24.5 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức 13.9%.

Trong năm 2016, PPS thực hiện 1,257 tỷ đồng doanh thu thuần và 25 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy kế hoạch 2017 của PPS gần như đi ngang so với thực hiện 2016./.

Tài liệu đính kèm:
PPS_2017.2.14_45f4755_30.QD.HDQT.DVKT_KHSXKD_2017.pdf

 

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

PPS: Kế hoạch lãi ròng 2017 đi ngang

HĐQT CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) đã thông qua chỉ tiêu năm 2017 với tổng doanh thu 992 tỷ đồng, lãi sau thuế 24.5 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu 992 tỷ đồng, trong đó đóng góp chính là doanh thu nhà thầu phụ (617 tỷ đồng), tiếp đến là trực tiếp từ các hợp đồng (283 tỷ đồng). Tổng chi phí ngốn tới 960 tỷ đồng, nên lãi trước thuế xuống mức 31.5 tỷ đồng và sau thuế là 24.5 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức 13.9%.

Trong năm 2016, PPS thực hiện 1,257 tỷ đồng doanh thu thuần và 25 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy kế hoạch 2017 của PPS gần như đi ngang so với thực hiện 2016./.

Tài liệu đính kèm:
PPS_2017.2.14_45f4755_30.QD.HDQT.DVKT_KHSXKD_2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PPS 11.0 0.0 0.00% 27,100

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán