Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

PXT: Kế hoạch lãi ròng 2017 chỉ vỏn vẹn 20 tỷ đồng

Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với lãi ròng đạt 20 tỷ đồng, chỉ bằng 65% thực hiện 2016.

Cụ thể, doanh thu theo kế hoạch sẽ đạt 430 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với kết quả thực hiện năm 2016. Theo đó, lãi ròng cũng chỉ bằng 65% thực hiện năm trước.

Đồng thời, Công ty cũng thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 dự kiến vào ngày 16/03/2017./.

Tài liệu đính kèm:
20170220_20170220 - PXT - CBTT Ke Hoach SXKD Nam 2017 Va To Chuc DHDCD.pdf

Từ khóa: PXT, lãi ròng, kế hoạch, 2017

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

PXT: Kế hoạch lãi ròng 2017 chỉ vỏn vẹn 20 tỷ đồng

Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với lãi ròng đạt 20 tỷ đồng, chỉ bằng 65% thực hiện 2016.

Cụ thể, doanh thu theo kế hoạch sẽ đạt 430 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với kết quả thực hiện năm 2016. Theo đó, lãi ròng cũng chỉ bằng 65% thực hiện năm trước.

Đồng thời, Công ty cũng thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 dự kiến vào ngày 16/03/2017./.

Tài liệu đính kèm:
20170220_20170220 - PXT - CBTT Ke Hoach SXKD Nam 2017 Va To Chuc DHDCD.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PXT 4.1 +0.2 +5.96% 30,840

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán